Kestävä kehitys tanssialan kasvun mahdollisuutena

Eduskuntavaalien aikaan on nähtävissä varovaisuutta poliitikkojen kannanotoissa siitä mikä taiteen ja kulttuurin rakenne tai toiminta on suojattuna talouden sopeuttamiselta. Suhteessa taiteeseen poliittinen kenttä on polarisoitunut. Tällä on konkreettista vaikutusta kulttuurin kenttään, toimijoihin ja määrittelyihin.

Tästä nousee, että paikka taiteen toimijana on ansaittava joka päivä. Tämä vaatii selkeyttä ja keskittynyttä katsetta. Tanssitaiteen osalta kasvun mahdollisuus on rakenteiden vahvistamisessa, jonka taustalla on ajatus kestävästä kehityksestä. – Kaakkois-Suomen tanssin kasvun paikka on Kaakon tanssi ry.

Tietojen, taitojen ja talouden jakaminen

Juureva kulttuurinen toiminta on sivistyneen demokratian ytimessä. Se on se mitä me olemme. Taide tarvitsee valtakunnallisten tukimuotojen ohella juurtuakseen ja pysyäkseen juurevana alueellista, paikallista tukea sedimenttinä, perustana tai ilmapiirinä.

Tanssin alan kasvun mahdollisuudet ovat rakenteiden vahvistamisessa, joihin liittyy keskeisenä arvona jakaminen. Talouden sopeuttamisesta johtuva epävarmuus on taiteen kentän uusille toimijoille vaikea vastus. Ääriskenaariossa tilaa uudelle syntyy vain jonkin vanhan purkautuessa. Taiteen saatavuus ja saavutettavuuden kehittyminen kestävänä kehityksenä tarkoittaa yhteistyötä, jossa jaetaan osaamista, tietoa ja ennen kaikkea taloutta.  

Kaakkois-Suomen tanssitaiteen skenaariossani on Kaakon tanssi ry:n kehittyminen tukirakenteeksi, jossa toteutuu taiteen ja luovan talouden soveltavien muotojen hautomo ja hub. Tukirakenteen edellytyksenä jakaantuu karkeasti kahteen linjaan. Ensinnä se on riippuvainen sosiaalisesta sopimuksesta Kaakon tanssin ja (julkis)yhteisöjen välillä.  Se, että puhumme taiteellisesta toiminnasta ja kokemuksesta selkeästi sosiaalisena pääomana tai elämän juurena, identiteettityönä, tarkoittaa, että taide maksaa itsensä takaisin. Toiseksi Kaakkois-Suomen tanssin ammattilaiset löytävät yhteiset verkostonsa, joiden seurauksena saadaan pohjaa jakamiselle, toiminnan jatkuvuudelle ja kiertämiselle. Samalla nähdään positiivinen mahdollisuus siirtyä marginaalista keskelle – juurtua osaksi todellista elämää – hyvää elämää.

Lisätietoja, Isto Turpeinen, läänintaiteilija, tanssi

Kestävä tanssiala