Planeetta ja taide – tule toteuttamaan kampanja, jossa taide on moniäänisesti läsnä

Taideneuvosto ja Taiteen edistämiskeskus (Taike) myöntävät avustuksen ilmastonmuutosta ja sen vaikutusta käsittelevän kampanjan suunnitteluun ja toteuttamiseen. Levityskanavana käytetään sosiaalista mediaa ja mahdollisesti muita kanavia. Kampanja tulee toteuttaa taiteen keinoin.

Avustus myönnetään kampanjalle, joka tavoittaa uusia yleisöjä ja päättäjiä. Tavoitteena on kasvattaa tietoisuutta ilmastonmuutoksesta ja sen torjunnasta, nostaa esiin keinoja työn toteuttamiseksi sekä kannustaa uusia tahoja mukaan yhteisiin talkoisiin.

Kertaluontoista valtionavustusta voivat hakea eri alojen ammattitaiteilijoista koostuvat työryhmät ja kansainväliset kokoonpanot sekä yhdistykset tai muut yhteisöt.

Avustusta on jaettavana kaikkiaan 35 000 euroa. Taideneuvosto jakaa sen yhdelle tai kahdelle hankkeelle.

Hakuaika on 20.4.–15.5.2015. Hakemukset lähetetään Taiken Keski-Suomen aluetoimipisteeseen, Keskustie 20 C 32, 40100 Jyväskylä, ja niiden on oltava perillä Taikessa viimeisenä hakupäivänä kello 16.00 mennessä.

Lisätietoja: erityisasiantuntija Sari Ilmola, p. 0295 330 830, sari.ilmola@minedu.fi

Hakuilmoitus