Aloitteista toiminnaksi: Barentsin kulttuurin hankehautomo Rovaniemellä

Loppuviikosta 21.-22.5. Rovaniemi täyttyy luovista kohtaamisista, kun Barentsin alueen luovan alan toimijoita kokoontuu visioimaan yhteistyömahdollisuuksia Taiteen edistämiskeskuksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön koordinoimaan hankehautomotapaamiseen.

Kyseessä on ulkoasiainministeriön erityisrahoituksella toteutettava hankekokonaisuus, joka liittyy Barentsin euroarktisen neuvoston Suomen puheenjohtajuuskauteen. Hanke tukee Barentsin luovien alojen toimijoita innovatiivisten hankemahdollisuuksien löytämisessä ja hanketoiminnan käynnistämisessä. 

Rovaniemen tilaisuudessa törmäytetään luovien alojen toimijoita, tarjotaan mahdollisuuksia tutustua potentiaalisiin kumppaneihin, vaihtaa kokemuksia kulttuuritoiminnasta ja työtavoista, esitellä omia hankkeita ja hakea kumppaneita. Rahoitustahot esittelevät myös rahoitusmahdollisuuksia taiteen ja kulttuurin parissa toimiville.

Hanketapaaminen pidetään Joint Working Group on Culture - kokouksen yhteydessä, jolloin strategiatyötä tekevät työryhmässä mukana olevat virkamiehet ja käytännön tason toimijat pääsevät tapaamaan toisiaan. Barentsin alueen kulttuurihallintoedustajat 11 alueelta sekä neljän maan ministeriöedustus täydentää kattavasti kirjavaa toimijajoukkoa.

Tarkoitus on tukea monipuolista vuoropuhelua niin, että kohtaamiset antavat voimavaroja ja uusia ajatuksia yhteistyöstä kaikille osallistujille. Ohjelmallisen koordinoidun hankesparraussession aikana hankeideoita jalostetaan projektisuunnitelmiksi. Hankkeen tavoitteena on saada hyvin suunniteltuja kilpailukykyisiä tarvelähtöisiä projektisuunnitelmia ja sitä kautta projektitoimintaa rikastuttamaan Barentsin alueen taide- ja kulttuurielämää.

Lisätietoja:
Katja Rakkolainen
Tuottaja-läänintaiteilija
Taiteen edistämiskeskus, Lapin aluetoimipiste
p. 0295 330 854
katja.rakkolainen@minedu.fi