Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia edistetään avustuksilla ja teemaviikolla

Kaakkois-Suomen taidetoimikunta julistaa avustuksia Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia -tyyppiseen toimintaan. Haku päättyy tammikuun lopussa. Tämän lisäksi alueelliset taidetoimikunnat järjestävät viikolla 21 valtakunnallisen Kaappaa kaveri taiteen maailmaan –Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia -teemaviikon.

Kaakkois-Suomen taidetoimikunta tiedottaa, että OKM:n aiemmin päättämät toiminta-avustukset yhteisöille Taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutuksia edistävään toimintaan ovat siirtyneet vuoden 2012 osalta alueellisten taidetoimikuntien päätettäväksi. Rahaa on kaikkiaan jaossa kussakin alueellisessa taidetoimikunnassa 25 000€ taidetoimikuntaa kohden. Haku päättyy 31.1.2012.

Tarkemmat hakuohjeet

Aiemmat tuetut kohteet vuosilta 2009-2011 OKM:n nettisivuilla

Haku toteuttaa TAIKU-toimintaohjelmaa

Tämä päätös lujittaa Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia -toimintaohjelmaa 2010–2014 (TAIKU-toimintaohjelmaa). Toimintaohjelman tarkoituksena on tehdä taiteen ja kulttuurin avulla hyvää mahdollisimman monelle ihmiselle.

Viisivuotisella toimintaohjelmalla on kolme painopistealuetta:

  • kulttuuri osallisuuden, yhteisöllisyyden, arjen toimintojen ja ympäristön edistäjinä
  • taide ja kulttuuri osana sosiaali- ja terveydenhuoltoa.
  • työhyvinvoinnin tukeminen taiteen ja kulttuurin keinoin.

TAIKU:sta lisätietoja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuilta

Toimintaohjelma osa Terveyden edistämisen -politiikkaohjelmaa ja sen rakentaminen sai alkunsa Valtioneuvoston joulukuussa 2007 antamasta periaatepäätöksestä. Ohjelmaa valmisteli kulttuuri- ja urheiluministerin nimeämänä selvittäjänä VTT Hanna-Liisa Liikanen tukenaan laajapohjainen asiantuntijaryhmä.

Terveyden edistämisen -politiikkaohjelma OKM:n sivuilla

Tulossa valtakunnallinen Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia –viikko

Alueelliset taidetoimikunnat sopivat syksyllä tulosneuvotteluissaan toteuttavansa yhteisen taiteen ja hyvinvoinnin yhdistävän toimintaviikon keväällä 2012.

Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia –viikkoa vietetään alueellisten taidetoimikuntien yhteisenä hankkeena 21. 27. toukokuuta. Viikon ilmenemismuodot heijastelevat alueellisten taidetoimikuntien moninaisuutta ja alueiden kulttuurisesti virkistävää erilaisuutta.

Kaakkois-Suomessa viikkoa vietetään teemalla Kaappaa kaveri taiteen maailmaan – Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia viikko. Tällä teemalla nostetaan esiin kulttuuria ja taidetta juuri osallisuuden, yhteisöllisyyden edistäjänä. Voimaantuminen taiteesta on välttämättä edessä, kunhan uskaltaa asettaa itsensä taiteelle ja kulttuurille alttiiksi. Koska kaikki eivät uskalla, teemaviikolla haastetaan kaikkia kanssaihmisten hyvinvoinnista välittäviä henkilöitä viemään kaverinsa taiteelliskulttuuristen kokemusten ääreen: teatteriin, konserttiin, taidenäyttelyyn, galleriaan, kirjastoon, kirjalliseen tilaisuuteen, tanssiesitykseen tai mihin tahansa paikkaan, jossa taiteeseen voi kaverinsa törmäyttää. Epätoivoiset voivat vaikkapa lukea hyviä runoja työpaikan kahvihuoneessa tai työnantajan niin salliessa jopa itse työpaikalla. Näin tempaukset konkretisoisivat yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja arjen hyvinvointia taide-elämysten kautta. 

Myöhemmin keväällä tulee lisätietoja taidetoimikunnan itsensä järjestämistä tapahtuma- ja käyntikohteista, mutta kukin henkilö ja toimijataho voisivat itsekin miettiä, minne haluavat kaverinsa tai pomonsa viedä, sekä mitä tapahtumaa tai toimintaa haluavat ihmisille tarjota.

Lisätietoja

Ma. pääsihteeri Petri Pietiläinen

petri.pietilainen@minedu.fi

0400 750742