Design Round Table 2012 – muotoilun asiantuntijatapaaminen 8. kesäkuuta

Muotoilutoimikunnan Design Round Table 2012 kokoaa muotoilun asiantuntijat ja vaikuttajat Suomesta, Pohjoismaista ja Virosta keskustelemaan yhdeksi päiväksi saman pöydän ääreen 8. kesäkuuta. Tilaisuuden teemana on muotoilun kansainvälinen kehitys.

Muotoilun kansainvälisen kehityksen teemaa käsitellään työryhmätyöskentelyin, paneelein, case-esittelyin ja luennoin. Päivän aikana etsitään malleja kansainvälistymisen ja yhteistyön lisäämiseen ja esitellään hyviä käytäntöjä. Taiteen keskustoimikunnan tutkimusyksikössä tekeillä olevaa tutkimusta muotoilun kansainvälistymisestä esitellään.

Tapahtumaan kutsutaan muotoilun asiantuntijat valtion taidehallinnosta ympäri Suomen sekä alan järjestöjä ja keskeisiä vaikuttajia myös Pohjoismaista ja Virosta. Tavoitteena on lisätä muotoilun toimijoiden vuorovaikutusta valtakunnallisesti ja kansainvälisesti sekä helpottaa muotoilun alan yhteishankkeiden syntymistä Suomessa ja lähialueilla. Kyseessä on kutsuvierastapahtuma.

Edellinen Round Table valtakunnallisen muotoiluyhteistyön edistämiseksi järjestettiin vuonna 2009 alueellisten toimikuntien ja valtion muotoilutoimikunnan kesken, ja se synnytti taidetoimikuntien yhteistyönä järjestettävän muotoilunäyttelyn NowHere Finland . Näyttely näkyy Design Round Table 2012 -tapahtumassa. Nyt järjestettävän tapahtuman tavoitteena ovat vastaavanlaiset yhteistyöhankkeet myös Suomen rajojen ulkopuolella.

Helsinki on maailman designpääkaupunki vuonna 2012 yhdessä Espoon, Vantaan, Kauniaisten ja Lahden kanssa.

Designpääkaupunkivuoden tavoitteena on kaupunkilaisten arjen ja elinympäristön parantaminen sekä yritysten kansainvälistyminen ja liiketoiminnan kehittäminen designin keinoin. Tuloksena on entistä parempi kaupunki.

World Design Capital Helsinki 2012 koostuu yli 200 itsenäisestä hankkeesta, avoimista yleisötapahtumista sekä kansainvälisistä design-ammattilaisten kohtaamisista.

World Design Capital valitaan joka toinen vuosi. Valinnan tekee maailman teollisen muotoilun järjestö Icsid (International Council of Societies of Industrial Design).