Taidetoimikunta jakoi 70 000 euron määrärahan yhteistyöverkostojen kehittämiseen ja kulttuuripalveluiden tarjonnan lisäämiseen

Opetusministeriö tukee luovien alojen yhteistyöverkostojen kehittämiseen ja kulttuuripalveluiden tarjonnan lisäämiseen tähtäävää työtä Pohjanmaan taidetoimikunnan toimialueella

Pohjanmaan taidetoimikunta päätti kokouksessaan 17.12.2010 myöntää 50 000 euroa Levon-instituutille taiteen ja kulttuurin aluekeskusten keskinäisen ja alueellisten kulttuuritoimijoiden yhteistoimintamallin kehittämiseen ja pilotointiin sekä 20 000 euroa Etelä-Pohjanmaan liitolle (yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan liitot sekä Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur) Etelä- ja Keski-Pohjanmaan sekä Pohjanmaan maakuntien alueella Pohjanmaan taidetoimikunnan, maakunnan liittojen sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten hallinnollisen yhteistyön vahvistamiseen.

Hankkeet toteutetaan Levón-instituutin ja Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan liittojen sekä Svenska Österbottens förbundin yhteistyönä alue- ja paikallistason kulttuuripalveluiden tarjonnan lisäämiseksi.

Pohjanmaan taidetoimikunta osallistuu hankekokonaisuuteen mm. läänintaiteilijoiden toteuttamilla projekteilla, jotka liittyvät taiteen aluekeskusten ja muiden alueellisten kulttuuritoimijoiden yhteistyön kehittämiseen, luovaan talouteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutuksiin.


Lisätietoja:
Pääsihteeri Raija Nummijärvi
050 3087015
raija.nummijarvi@minedu.fi