Pohjoispohjalainen visuaalinen taide puree Berliinissä

Pohjoispohjalaiset taiteilijat Anni Rapinoja, Kari Södö, Jussi Valtakari ja Anssi Hanhela on valittu Galeri Heike Arndt DK galleriassa pidettävään ENIGMA -näyttelyyn Berliiniin 2.9.- 3.10.2015.

 

Taiteen edistämiskeskuksen Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun aluetoimipisteen ja Galeri Heike Arndt DK yhteistyönä tuotettu visuaalisen taiteen näyttely Enigma avautuu syyskuun 2. päivä. Näyttely on osa visuaalisen taiteen manageri/läänintaiteilija Antti Rundelinin IntArt –hanketta , jonka tavoitteena on edistää Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun visuaalisen taiteen vientiä ja näkyvyyttä kansainvälisesti.

Näyttelyn kuraattorina toimii gallerian omistaja Heike Arndt. Hänen galleriansa on keskittynyt pohjoismaisen ja saksalaisen nykytaiteen esilletuontiin. Näyttely on suomalais-saksalainen yhteisnäyttely, mikä saa kuraattorin kokemuksen mukaan paljon ihmisiä liikkeelle. Hän kuvaa näyttelyyn valittuja suomalaisia taiteilijoita seuraavalla tavalla:

”Useimmille meistä Suomi tarkoittaa loputtomia metsiä ja ikivihreitä tai valkoisia maisemia. Suomalaisilla taiteilijoilla on täysin oma taiteellinen kielensä, joka on mysteerien ja heidän erikoisen luontosuhteensa kyllästämä. Anni Rapinojan, Kari Södön ja Jussi Valtakarin veistokset sekä Anssi Hanhelan maalaukset tuovat esiin juuri näitä ominaisuuksia tuoden esiin sisäisen maailmamme yllättävillä luonnon materiaaleilla, joita on käytetty odottamattomilla ja leikikkäillä tavoilla, usein yhdistettynä dramaattiseen ilmaisuun.”

 

Neljän suomalaisen taiteilijan lisäksi näyttelyssä on mukana 4 saksalaista taiteilijaa. Kaikkia mukana olevia taiteilijoita yhdistää kuraattorin mukaan keskittyminen ihmisen perustarpeisiin sekä pyrkimys puhtauteen, jota vain luonto voi tarjota.

 

 

Lisätietoja

Antti Rundelin
Läänintaiteilija/ visuaalisen taiteen manageri
Taiteen edistämiskeskus
Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun aluetoimipiste
antti.rundelin@minedu.fi
puh. 02 95330 866