Performanssia työpajoina ja kurssina Satakunnassa

Performanssitaiteen kurssi ja kaksi työpajaa järjestetään Satakunnan taidetoimikunnan tuella syksyllä 2009. Opettajana on performanssitaiteilija Aapo Korkeaoja ajatushautomo Culture Crisis Managementista.

Kurssi toteutetaan Kankaanpään taidekoulussa, työpajaviikonloput Porissa.

Kurssille otetaan kymmenen osallistujaa. Sille haetaan 1. elokuuta mennessä vapaamuotoisella hakemuksella osoitteella risto.ojanen@minedu.fi. Työpajoihin voi hakeutua myöhemminkin.

Kurssilla keskitytään osanottajien oman taiteellisen työn rikastamiseen. Samalla performanssi tuodaan aktiiviseksi ilmaisumuodoksi osallistujien alkuperäisen taiteellisen työn rinnalle. Kurssi järjestetään torstai-iltaisin ja perjantaipäivisin 3.9.-16.10. Se sisältää 12 lähiopetuspäivää ja kotitehtäviä. Ryhmäopetuksen lisäksi kurssin aikana pidetään osallistujille kaksi lyhyttä henkilökohtaista tutorointisessiota.

Culture Crisis Management on taiteilijalähtöinen ajatushautomo, jonka tarkoituksena on tuoda taiteilijoiden osaaminen yhteiskunnan keskiöön. Se järjestää Galleria 3H+K:ssa Porissa kaksi avointa työpajaviikonloppua, joiden aikana keskitytään taiteilijalähtöisesti kehittämään yhteiskunnallisista kysymyksistä nousevaa, henkistä pääomaa. Työpajoihin mahtuu 25 osallistujaa. Aapo Korkeaojan lisäksi vetäjinä ovat Jussi Matilainen, Eero Yli-Vakkuri ja Meiju Niskala. Työpajoihin kutsutaan mukaan taiteilijoita ympäri maata.

Lisätietoja: www.satakunnantaidetoimikunta.fi