Juurevan tarina

Juurevaa-kirja kertoo satakuntalaisen taidekäsityömallisto Juurevan tarinan. Kirja käsittelee taidepainotteisten hankkeiden tuotantoprosesseja laajemmassakin kontekstissa.

Tuotantoprosessia kuvataan kehäksi, jonka kaikki vaiheet ideoinnista lopetukseen ruokkivat toisiaan ja jonka taustalla vaikuttavat monet tekijät hallinnon asettamista raameista taiteelliseen sisältöön. Tuotannon vaiheet esitellään Satakuntamallisto -hankkeen ja Juureva-mallistosta saatujen esimerkkien kautta. Juurevaa on ideakirja taidekäsityöläisille ja käsityöyrittäjille sekä alalla työskenteleville tuottajille, projektihenkilöille, viranomaisille ja muille toimijoille. 

 

Satakuntamallisto-hanke sekä Juureva-mallisto ovat ainutlaatuisia kokonaisuuksia. Sekä hanke että maakunnallinen taidekäsityömallisto ovat pilotteja, joiden toivotaan inspiroivan esimerkillään myös muita alueita Suomessa. Näin on myös käynyt. Juurevan kaltaisia mallistoja on kehitteillä muuallekin. Tästä syystä on tärkeää dokumentoida hanke ja jakaa hyvät käytännöt kaikille asiasta kiinnostuneille tahoille. Myös tehdyistä virheistä kannattaa oppia.

 

Juureva-mallistoa kohtaan osoitettu kiinnostus on monien asioiden summa. Eittämättä yksi asia liittyy yhteiskunnalliseen ilmiöön, jossa tulevaisuuden kulutustottumukset kohdistuvat yhä enemmän persoonallisuuden korostamiseen. Käsin tehty, paikallisuudesta ja perinteestä kumpuavat teemat sekä omat juuret kiinnostavat kuluttajaa. Alueellisen identiteetin ainutlaatuisuutta halutaan painottaa. Käsin tekemisen taito on katoava luonnonvara, joten sen vaalimiseen on herätty. Kädentaitajia on alettu arvostaa uudella tavalla ja käsin tehtyjä tuotteita pidetään laadukkaina ja suunnittelua kiinnostavana. Juureva-mallistonkin on syytä korostaa entisestään käsin tekemisen ainutlaatuisuutta, satakuntalaisia juuria ja paikallisperinteestä nousevaa tematiikkaa.

 

Juureva-kirjan on kirjoittanut tuottaja Emma Susi, joka aikoinaan pisti alulle Satakuntamallisto-hankkeen. Susi on ollut myös vuoden 2010 alusta lähtien Satakunnan taidetoimikunnan varapuheenjohtaja sekä muotoilutaiteen edustaja. Taidetoimikunta on tukenut vuosien varrella useita Juurevalaisia ja toimikunta vastaa myös kirjan painatuksesta.