Ammattikorkeakoulujen taidealojen koulutusmäärät romahtamassa

Taidealojen ammattikorkeakoulutuksesta valmistuvien määrän arvioidaan romahtavan lähivuosina. Koulutuspaikkojen vähennykset kohdistuvat erityisesti taideteollisuuteen ja audiovisuaaliseen viestintään. Taidealojen koulutustrendit ovat eriytyneet taiteenalojen ja koulutustason mukaisesti. Taidealojen koulutus on jäänyt Suomessa laaja-alaisemman kulttuurialan koulutuksen varjoon. Nämä asiat käyvät ilmi vastikään ilmestyneestä Cuporen tutkimuksesta, joka käsittelee taidealojen korkeakoulutusta.

Taidealojen korkeakoulutuksessa tapahtui 1990-luvun lopun ja 2000-luvun alun taitteessa muutos. Muutoksen seurauksena koulutusmäärät kasvoivat rajusti erityisesti taideteollisella ja audiovisuaalisella alalla ammattikorkeakouluissa. Jo 2000-luvun alkupuoliskolla alkoi kuitenkin keskustelu taidealojen ylikoulutuksesta. Viime vuosina tapahtuneet koulutuspaikkojen supistamiset alkavat näkyä noin vuodesta 2017 alkaen. Taidealojen korkeakoulututkintojen määrä tulee laskemaan erityisesti ammattikorkeakouluissa. Lasku kohdistuu nimenomaan taideteolliselle ja audiovisuaaliselle alalle. Nämä ovat aloja, joiden koulutusta on aikaisempien vuosien luovan talouden buumissa lisätty voimakkaasti.

Taidealojen koulutus niputetaan usein osaksi laajaa kulttuurialojen koulutusta, mikä yksinkertaistaa keskustelua. Suhtautuminen taidealojen koulutuksen määrän kehitykseen on kahtalaista. Yhtäältä taidealojen koulutukseen vaaditaan supistuksia sillä perusteella, että koulutusmäärät on saatava vastaamaan alan työllistymismahdollisuuksia. Toisen tulkinnan mukaan taidealojen koulutusta ei tulisi mitoittaa ainoastaan työllistymisnäkymien mukaan, koska vain riittävät koulutusmäärät takaavat taiteellisen laadun ja taiteenalojen kehittymisen. Korkeakoulutuksen sijaan keskustellaan useimmin peruskoulutuksen taideopetuksen ja taiteen perusopetuksen kehittämisestä.

Tutkimuksen ovat tehneet Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cuporen tutkijat Pauli Rautiainen ja Taija Roiha. Tutkimus käsittelee taidealojen korkeakoulutuksen, eli ammattikorkea- ja yliopistokoulutuksen, määrällistä kehittymistä Suomessa 1980-luvulta 2010-luvulle.

Tutkimuksen aiheeseen liittyvä keskustelutilaisuus järjestetään 15.10.2015 Kulttuuripolitiikan tutkimuksen päivien yhteydessä Helsingissä. Artikkeli liittyy laajempaan Taiteen edistämiskeskuksen (Taike) ja Cuporen yhteistyössä tekemään barometrityöhön. Ensimmäinen Taiteen ja kulttuurin barometri valmistuu vuoden 2015 lopussa. Sen teemana on taiteen toimintaympäristö ja rahoitus.  Kysely kohdistuu sekä valtion että yksityisten rahastojen tukea jakaville asiantuntijoille. Syksyllä ilmestyy lisää tietoa taiteilijoiden työmarkkina-asemasta sekä sukupuolen vaikutuksista taiteilijoiden asemaan.

Linkki julkaisuun: Pauli Rautiainen ja Taija Roiha 2015. Taidealojen korkeakoulutus Suomessa. Cuporen verkkojulkaisuja 30.

Lisätietoja:

Pauli Rautiainen
Cupore
pauli.rautiainen@cupore.fi
puh. 040 770 7282

Taija Roiha
Cupore
taija.roiha@cupore.fi
050 430 0658

Kaija Rensujeff
Taiteen edistämiskeskus
kaija.rensujeff@minedu.fi
0295 330 721