Taiken apurahat ja avustukset haettavana lokakuussa

Taiken apurahoja voi lokakuun alusta lähtien hakea verkossa.

Taiteen edistämiskeskuksen (Taike) apurahojen syksyn hakuajat ovat muuttuneet. Apurahojen haku ja hakemusten käsittely siirtyvät verkkoon.

Vuodelle 2016 myönnettävien valtakunnallisten kohdeapurahojen sekä alueiden työskentely- ja kohdeapurahojen hakuaika on 1.10.–6.11.2015. Hakemuksen tulee olla perillä 6. marraskuuta klo 16.

Ensimmäistä kertaa Taiken kaikki apurahat ovat nyt sähköisesti haettavissa. Verkkopalvelu edellyttää hakijalta tunnistautumista esimerkiksi verkkopankkitunnuksilla.

Hakijoiden kannattaa olla hyvissä ajoin liikkeellä ja jättää hakemus ennen viimeistä hakupäivää.  Hakija voi tallentaa järjestelmään keskeneräisen hakemuksen ja palata muokkaamaan sitä hakuaikana. Verkkopalvelu avautuu apurahojen hakua varten 1.10.
Verkossa hakemuksen jättäneet saavat myös päätöksen asiointipalveluun. Päätöksen saatuaan he voivat palvelussa hakea siihen muutosta ja tehdä selvityksen apurahan käytöstä.

Verkkohakemusten rinnalla Taike ottaa edelleen vastaan myös paperihakemuksia. Niidenkin on oltava perillä hakuajan päättyessä kello 16.00. Viimeisen hakupäivän postileima ei enää riitä. Paperihakemuksia vastaanotetaan Taiken kaikissa toimipisteissä sekä ensimmäistä kertaa myös Mikkelin kaupungin asiointi- ja yhteispalvelupisteissä. Mikkelin pisteissä voi myös asioida sähköisesti ja käydä videoneuvotteluja Taiken virkamiehen kanssa.

Viime syksynä Taike sai reilut 5 000 apurahahakemusta. Vain määräajassa saapuneet hakemukset huomioidaan.

Hakemusten arviointi siirtyy verkkoon

Myös hakemusten asiantuntija-arviointi siirtyy verkkoon. Tähän asti Taiken toimikuntien ja jaostojen jäsenet ovat tutustuneet paperihakemuksiin paikan päällä toimistossa. Syksyn apurahahakemuksia he pääsevät arvioimaan omalta koneeltaan turvallisessa verkkoympäristössä.

”Syksyn avaus merkitsee jo kauan toivottua toimintakulttuurin muutosta sekä Taiken asiakkaille, vertaisarvioijille että virastolle. Strategiamme mukaisesti panostamme vahvasti digitaalisten palvelujen kehittämiseen. Digitaalisessa palveluympäristössä pystymme muun muassa lyhentämään hakemusten käsittelyaikoja nykyisestä”, toteaa Taiken johtaja Minna Sirnö.

Yhteisöavustusta haetaan paperilomakkeella

Vuoden 2016 yhteisöjen erityis- ja toiminta-avustukset ovat haettavana 1.–30.10.2015. Yhteisöavustusta haetaan edelleen paperilomakkeella. Hakuaika päättyy perjantaina 30.10. klo 16, jolloin hakemuksen tulee olla perillä Taiteen edistämiskeskuksessa. Viimeisen hakupäivän postileima ei riitä.

Hakemuksen voi jättää joko Taiken päätoimipisteeseen tai aluetoimipisteeseen tai Mikkelin kaupungin asiointi- ja yhteispalvelupisteisiin.

Apurahojen ja avustusten tarkemmat hakuilmoitukset julkaistaan Taiken verkkosivuilla  hakujen käynnistyessä  1.10.

Lisätietoja:
Esa Rantanen, taiteen tukemisen päällikkö
p.0295 330 720
Taiken asiakaspalvelu palvelee arkisin klo 10-14 numerosta 0295 330 700

 

Taiken syksyn apurahat

Valtakunnalliset apurahat vuodelle 2016 – sähköinen haku
 

Kohdeapurahat
eri alojen ammattitaiteilijoille ja arvostelijoille yksittäisten hankkeiden toteuttamiseen.
Hakuaika: 01.10.–06.11.2015

Kuvittajien ja sarjakuvataiteilijoiden ja musiikin kirjastoapurahat sekä nykyinen näytelmäkirjallisuuden kantaesitystuki haetaan osana kohdeapurahoja.
Hakuaika: 01.10.–06.11.2015

Monikulttuurisuusapurahat
maahanmuuttajien ja kansallisten vähemmistöjen taiteelliseen toimintaan sekä kulttuurien välistä vuorovaikutusta edistäviin taidehankkeisiin Suomessa.
Hakuaika: 01.10.–06.11.2015

Residenssiapurahat
Residenssiapurahat on tarkoitettu työskentelyyn ja matkakuluihin ammattitaiteilijoille, jotka on hyväksytty ulkomailla toimiviin kansainvälisiin artist-in-residence -ohjelmiin.
Hakuaika 01.10.-06.11.2015

Valtakunnalliset avustukset vuodelle 2016 – paperihaku

Toiminta-avustukset yhteisöille
eri taiteenalojen yhteisöjen kuten yhdistysten, säätiöiden, osuuskuntien ja yritysten jatkuvan toiminnan tukemiseen.
Hakuaika: 01.–30.10.2015

Toiminta-avustukset tanssin aluekeskustoimintaan
tanssin alan yhteisöjen kuten yhdistysten, säätiöiden, osuuskuntien ja yritysten toiminnan tukemiseen.
Hakuaika: 01.–30.10.2015

Erityisavustukset yhteisöille
eri taiteenalojen yhteisöjen kuten yhdistysten, säätiöiden, osuuskuntien ja yritysten hankkeisiin. Haettavien avustusten minimisumma 1500 euroa.
Hakuaika: 01.–30.10.2015

Residenssiavustukset
Suomessa sijaitsevien kansainvälisten taiteilijaresidenssien toiminta- ja käynnistyskuluihin kunnille, yhdistyksille ja muille residenssejä ylläpitäville yhteisöille.
Hakuaika: 01.–30.10.2015

Avustukset monikulttuurisuuden edistämiseen ja rasismin vastaiseen toimintaan
Avustukset on tarkoitettu yhteisöille monikulttuurisuutta ja kulttuurien välistä vuoropuhelua edistävään toimintaan, siirtolaisten ja etnisten vähemmistöjen omaan taide- ja kulttuuritoimintaan sekä rasismin vastaiseen työhön.
Hakuaika: 01.–30.10.2015

Alueelliset apurahat – sähköinen haku

Alueiden työskentelyapurahat
Alueellisten taidetoimikuntien työskentelyapurahat alueen ammattitaiteilijoille tai taidearvostelijoille pitkäjänteiseen taiteelliseen työskentelyyn tai jatkokoulutukseen. Apurahat myönnetään enintään 1-vuotisina.
Hakuaika: 01.10.–06.11.2015

Alueiden kohdeapurahat
Alueellisten taidetoimikuntien kohdeapurahat alueen taiteilijoille tai työryhmille yksittäisten hankkeiden toteuttamiseen.
Hakuaika: 01.10.–06.11.2015

Alueiden lastenkulttuurin kohdeapurahat
Alueellisten taidetoimikuntien lastenkulttuurin kohdeapurahat ammattitaiteilijoille, työryhmille, taidearvostelijoille, taiteen oppilaitoksen opettajille ja taiteen tutkijoille lasten- ja nuortenkulttuurin hankkeisiin.
Hakuaika: 01.10.–06.11.2015

Alueelliset avustukset – paperihaku

Alueiden erityisavustukset yhteisöille
kuten alueen yhdistyksille, järjestöille, säätiöille ja osuuskunnille erilaisten taidetoimintojen kuten näyttelyiden, seminaarien, koulutustilaisuuksien ja kurssien järjestämiseen. Haettavien avustusten minimisumma 1500 euroa.
Hakuaika: 01.–30.10.2015

Alueiden lastenkulttuurin erityisavustukset
yhteisöille kuten yhdistyksille, säätiöille, osuuskunnille, kunnille ja yrityksille lasten- ja nuortenkulttuuria edistäviin hankkeisiin. Haettavien avustusten minimisumma 1500 euroa.
Hakuaika: 01.–30.10.2015

Kulttuurin hyvinvointivaikutusten erityisavustukset yhteisöille
kuten yhdistyksille, yrityksille, osuuskunnille, säätiöille, kunnille ja kuntayhtymille
taiteen hyvinvointivaikutuksia edistävien pysyvien toimintamallien luomiseen. Hakemukset tulee osoittaa Taiken Kouvolan toimipisteeseen.
Hakuaika: 01.–30.10.2015