Kulttuurin hyvinvointiavustukset haettavana tammikuussa

Yhteisöavustukset kulttuurin hyvinvointivointivaikutuksia edistävään toimintaan

Opetus- ja kulttuuriministeriö on siirtänyt aikaisemmin hallinnoimansa ja myöntämänsä kulttuurin hyvinvointiavustukset vuoden 2012 osalta pääosin alueellisten taidetoimikuntien jaettavaksi. Jokainen aluetaidetoimikunta saa tarkoitukseen 25 000 euron määrärahan ja hakuprosessi on koko maassa tammikuun 2012 aikana.

 

Hakuaika päättyy 31.1.
Viimeisen hakupäivän postileima riittää.

Yksityinen vai yhteisö
Avustukset yhteisöille (käytetään yhteisölomaketta soveltuvin osin) 

Taiteenala
Kaikki taiteenalat

Kenelle
Pirkanmaan taidetoimikunta myöntää avustuksia kulttuurin hyvinvointivaikutuksia edistäviin tarkoituksiin maakunnan alueella toimiville yhteisöille (yhdistys, säätiö, osuuskunta, kunta, yritys tms.)

Mihin tarkoitukseen

Avustus on tarkoitettu  yhteisöllisyyden, arjen luovien toimintojen ja ympäristöjen edistämiseen sekä työhyvinvoinnin tukemiseen  kulttuurin ja taiteen keinoin. Avustusta voi hakea kaikkiin taiteen aloihin ja eri kohderyhmiin liittyvään toimintaan . Avustus on tarkoitettu vuoden 2012 hankkeisiin.

Hakemukseen tulee liittää
• hanke- ja rahoitussuunnitelma
• yhteisön toimintakertomus ja vahvistettu tilinpäätös

Avustus on aina osa hankkeen kokonaisrahoitusta, joten se ei voi kattaa hankkeen kaikkia kuluja.  Avustuksesta voidaan maksaa erillisen anomuksen perusteella ennakkoa, normaalisti se kuitenkin maksetaani tiliselvityksen hyväksymisen jälkeen

Kriteerejä ovat mm:
• uusien toimintamallien syntyminen
• julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin yhteistyö
• taiteen ja kulttuurin ammattilaisten työllistäminen

Päätökseen vaikuttavat mm.:
• hankkeen sisältö ja tavoitteet
• hankkeen rahoitussuunnitelma
• hankkeen alueellinen merkittävyys ja yleinen vaikuttavuus
• hankkeen toteutuksen organisointi
• hakijan aikaisempi toiminta

Avustuksen saajan
• tulee toteuttaa hanke vuonna 2012
• on tehtävä kirjallinen selvitys sekä talousselvitys avustuksen käytöstä annettuun määräaikaan mennessä

Hakija saa kirjallisen päätöksen viimeistään 1½ kk:n kuluttua hakuajan päättymisestä

Lisätiedot: puh. 040 579 2344