Erityisasiantuntija Armas Ketonen eläkkeelle

Valtion alueellisen taidehallinnon pitkäaikainen virkamies, Taiteen edistämiskeskuksen erityisasiantuntija Armas Ketonen jää eläkkeelle 1.11.2015 alkaen. Ketosen työura valtion taidehallinnossa alkoi Kymen läänin taidetoimikunnan sihteerinä Kouvolassa vuonna 1987.

Jo ennen taidetoimikuntatyötään Armas Ketonen oli ehtinyt kerryttää asiantuntemustaan kulttuurisektorilta toimiessaan lähes 10 vuotta Imatran kaupungilla, ensin sen ensimmäisenä kulttuurisihteerinä ja sitten kulttuuritoimenjohtajana. Tie johti Kymenlaaksosta Ketosen synnyinmaakuntaan Pirkanmaalle 1998, jolloin Ketonen aloitti silloin perustetun Pirkanmaan taidetoimikunnan pääsihteerinä Tampereella.  Vielä tuolloin alueelliset taidetoimikunnat toimivat lääninhallitusten yhteydessä. Ketonen ehtikin olla kaikkiaan kolmen lääninhallituksen tehtävissä ennen kuin virka lääninhallitusten lakkautuksen myötä siirtyi Taiteen keskustoimikuntaan 2008.

Organisaatiomuutos koitti jälleen 2013, jolloin Taiteen keskustoimikunnasta tuli Taiteen edistämiskeskus. Ketosen nimike muuttui erityisasiantuntijaksi ja toimipaikan nimi viraston Pirkanmaan aluetoimipisteeksi.

Alueellinen taidehallinto on Ketosen mukaan näiden vuosikymmenien kuluessa elänyt jatkuvasti, kun organisaatiot ja niiden nimet ovat vaihtuneet muutaman vuoden välein.
– Hallinnollisista muutoksista huolimatta ammattitaiteilijoiden työn tukeminen on säilynyt työni peruslähtökohtana. Painotukset siinä ovat vaihtuneet yhteiskunnan muiden virtausten mukana. 
Ketonen haluaa erityisesti korostaa sitä alueellisen luottamuselimen jäsenten taideasiantuntemusta, joka hänellä on taiteenedistämistyössä ollut tukenaan. Eri taidetoimikuntien määrä Ketosen alueellisen taidehallinnon vuosina on ollut yksitoista.

Armas Ketosen työtä jatkaa erityisasiantuntija Sari Ilmola, joka vastaa Pirkanmaan toimipisteen lisäksi myös Keski-Suomen toimipisteestä. Pirkanmaan toimipisteessä jatkavat työskentelyään suunnittelija Tuija Hirvinen ja läänintaiteilijat Vesa Varrela, Arttu Haapalainen ja Iiro Heikkilä. Alueellisena asiantuntijaelimenä mm. apurahoista ja avustuksista päätettäessä toimii jatkossakin 9-jäseninen Pirkanmaan taidetoimikunta.

Ketonen on lomalla 28.9.–29.10.2015. Yhteistyökumppanit toivotetaan tervetulleiksi pullakahveille perjantaina 30. lokakuuta, jolloin toimipisteessä voi pistäytyä sopivaksi katsomanaan hetkenä klo 10–12 välillä. Pirkanmaan aluetoimipisteen osoite on Pyhäjärvenkatu 1 A, Tampere (sisäpiha, 3. kerros).

Lisätietoja:

taiteen tukemisen päällikkö Esa Rantanen
Taiteen edistämiskeskus
p. 0295 330 720

erityisasiantuntija Sari Ilmola
Taiteen edistämiskeskus
p. 0295 330 830

etunimi.sukunimi@minedu.fi
www.taike.fi