Musiikin, sarjakuvan ja kuvituksen sekä näytelmäkirjallisuuden tukimuotoja selkiytetään

Taiteen edistämiskeskus selkiyttää tukimuotojaan vuodelle 2016. Musiikin ja sarjakuva- ja kuvitustaiteen kirjastoapurahoista sekä näytelmäkirjallisuuden kantaesitystuesta erillisinä tukimuotoina luovutaan. Alojen kohdeapurahojen hakukriteerejä tarkistetaan siten, että ne mahdollistavat aiemmin näiden alojen kirjastoapurahoina ja kantaesitystukena myönnettyjen apurahojen hakemisen. Musiikin, sarjakuvan ja kuvituksen kirjastoapurahoja ja kantaesitystukea koskevat määrärahat otetaan lisäyksenä huomioon kyseisten taiteenalojen kohdeapurahoissa.

”Musiikin ja sarjakuva- ja kuvitustaiteen kirjastoapurahojen ja kohdeapurahojen myöntökriteerit ovat vuosien saatossa lähestyneet toisiaan, joten myös hakemuksissa on ollut päällekkäisyyttä. Yhdistämällä nämä ja kohdeapurahat, saadaan kullekin taiteenalalle osoitetun määrärahan jako harkittua nykyistä kokonaisvaltaisemmin. Kantaesitystuen pitäminen erillisenä tukimuotonaan ei myöskään ollut enää tarkoituksenmukaista. Osana kohdeapurahoja jaetaan edelleen vastaavaan tarkoitukseen tukea kotimaisten näytelmien kirjoittajille”, toteaa taiteen tukemisen päällikkö Esa Rantanen.

Kohdeapurahojen hakuaika on 1.10.–6.11.2015. Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 16.00. Apurahoja haetaan sähköisesti.

Lisätietoja Taiken apurahojen ja avustusten hakuajoista.