Uutuuskirja taidehankinnoista rakennushankkeissa

Varsinais-Suomen taidetoimikunta on julkaissut Suomen Rakennusmedia Oy:n kustantamana kirjan "Taide rakennushankkeessa – opas tilaajalle". Kyseessä on ensimmäinen kattava ja monipuolinen aiheen opaskirja ja painava puheenvuoro ns. prosenttiperiaatteen puolesta.

Taideteokset lisäävät ympäristön vetovoimaa ja tuovat tilaajalleen kilpailuetua. Lisäksi taide luo alueelle omaleimaisen identiteetin. Tähän tulokseen on tultu Varsinais-Suomen taidetoimikunnan julkaisemassa ja Suomen Rakennusmedian kustantamassa kirjassa Taide rakennushankkeessa – opas tilaajalle.

Uusi kirja taiteesta rakennetussa ympäristössä pureutuu taiteen tilaamiseen ja taideprojekteihin rakennushankkeiden yhteydessä. Kirjan avulla saa käsityksen taidehankkeen prosesseista, taidekoordinoinnista ja taideteosten lupamenettelyistä. Taidehankintoihin tutustutaan Helsingin Arabianrannan ja Tampereen Vuoreksen sekä Turun kaupungin prosenttiperiaatekohteiden kautta. Sisältö painottuu talonrakentamiseen.

Kirja antaa ideoita eri teostyypeistä: veistoksista, maalauksista, digitoiduista taide-elementeistä, ääni-, valo- ja mediataiteesta, tienvarsi-, puutarha- ja tekstiilitaiteesta sekä performanssista. Kuvitukseltaan Taide rakennushankkeissa – opas tilaajalle on oivallinen kokoelma moninaisista taideteoksista erilaisissa rakennuksissa, puistoissa, piha-alueilla ja kaduilla. Kirja kiinnostaa taiteen hankkijoita: kuntia, yrityksiä ja yhteisöjä, taidehallintoa sekä taideoppilaitoksia, taiteilijoita ja arkkitehteja. 

Rakennusalan ihmisille kirja on oiva johdatus taiteen moninaisuuteen ja mahdollisuuksiin. Runsaasti kuvitettuna siitä on iloa myös kaikille taiteen ystäville. Kirja on ensimmäinen rakennushankkeen taidehankintaprosessia tilaajan näkökulmasta käsittelevä opas ja soveltuu siten alan oppikirjaksi.

Opas on toimitettu osana Varsinais-Suomen taidetoimikunnan Taideaalto-projektia, joka edistää taidehankintojen toteuttamista rakennushankkeiden yhteydessä ja kannustaa prosenttiperiaatteen toteuttamiseen. Taideaaltoa on rahoittanut Varsinais-Suomen liitto. Kirjan ovat toimittaneet suunnittelija Milla Järvipetäjä ja projektiassistentti Aura Nikkilä.

Kirjan esittely ja tilausohjeet

Lisätiedot ja tiedustelut:

Kirjan toimittaja Milla Järvipetäjä, milla.jarvipetaja@gmail.com
p. 050 567 8319

Pääsihteeri Henri Terho, Varsinais-Suomen taidetoimikunta, henri.terho@minedu.fi
p. 040 7373 084

Kustannuspäällikkö Virve Riikonen, Suomen Rakennusmedia Oy, virve.riikonen@rakennusmedia.fi
puh. 09 1299 270