Taideneuvosto puoltaa Tanssin talo -hanketta

Taideneuvosto katsoo, että Tanssin talo ry:n onnistuminen yksityisen rahoittajan huomattavalla sitouttamisella hankkeen eteenpäin viemiseksi on kulttuuripoliittisesti merkittävä saavutus. Avaus nostaa esiin yksityisen ja julkisen rahoituksen yhteismallin tavalla, joka luo suuntaa myös tulevalle taiteen ja kulttuurin rahoitukselle.

Taideneuvosto katsoo, että nyt vireillä olevan hankkeen raukeaminen vaarantaisi vastaavat merkittävät yhteisrahoitushankkeet tulevaisuudessa.

Taideneuvosto pitää tärkeänä, että työtä tavoitteen toteuttamiseksi jatketaan siten, että myös talon toiminta saadaan turvattua. Toiminnan rahoituksen on oltava kestävällä pohjalla ennen kuin lopullinen päätös talon rakentamisesta tehdään.

Taideneuvosto kannattaa hankkeen jatkamista ja toivoo, että toiminnan rahoitus ratkaistaan siten, että historiallisesti merkittävä säätiölahjoitus ei raukea ja hankkeen tavoitteet tanssin alan kehitykselle toteutuvat.

Taideneuvosto on opetus- ja kulttuuriministeriön asiantuntijaelin taidepoliittisissa linjauksissa.  Se päättää valtion taidetoimikuntien toimialoista, nimistä ja määristä sekä nimeää valtion ja alueellisten taidetoimikuntien jäsenet kaksivuotiskausittain

Lisätietoja:
Taideneuvoston puheenjohtaja, professori Tiina Rosenberg, tiina.rosenberg@teater.su.se