Taiteilijan venttiili: taiteilijoiden työhyvinvointiklinikka Kokkolassa to 26.11. ja to 10.12.2015

Taiteen edistämiskeskuksen Pohjanmaan aluetoimipiste järjestää yhteistyössä Työterveyslaitoksen kanssa Taiteilijan venttiili –nimisen työhyvinvointiklinikan Kokkolassa. Klinikka on suunnattu alueella työskenteleville ammattitaiteilijoille. Tilaisuus tarjoaa taiteilijoille mahdollisuuden vertais- ja yksilökeskustelujen kautta käsitellä omaan ammattiin liittyviä haasteita ja hahmottaa työkaluja oman työn ja työssä jaksamisen tueksi.

Työhyvinvointipäivä aloitetaan informatiivisella luennolla, jossa katsotaan taiteilijan työtä tutkimustiedon valossa. Tämän jälkeen jatketaan ohjatuilla vertaisryhmäkeskusteluilla sekä henkilökohtaisilla klinikka-ajoilla, jotka jatkuvat myös toisena päivänä. Kaikkien luennolle osallistuvien ei edellytetä osallistuvan yksityisklinikoihin, mutta toki tilaisuus henkilökohtaiseen mentorointiin kannattaa hyödyntää. Varaa paikkasi pian, sillä yksityisklinikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Klinikalle voi tulla joko yksin tai yhdessä työparin/työryhmän kanssa.

Ensimmäisen päivän alussa oleva luento ja vertaiskeskusteluryhmät toimivat ajatuksia herättävinä, mutta erityisesti yksityisklinikoille osallistuvien kannattaa jo etukäteen pohtia, mitkä aiheet vaikuttavat omaan työskentelyyn ja hyvinvointiin. Aiheina voi olla esimerkiksi taiteellisen työn merkityksellisyyden kokeminen, työstä palautuminen, kollegiaalisen tuen ja palautteen tarve, työn ja vapaa-ajan jaottelu, epävarmuuden kestäminen, työn suunnittelu ja järjestäminen jne. Taiteilijan venttiili - työhyvinvointiklinikoilla emme käsittele rahoituksen, tiedotuksen tai markkinoinnin asioita vaan keskitymme työhyvinvointiin liittyviin kysymyksiin.

Tilaisuus ja klinikat ovat osallistujille maksuttomia. Osallistujille on aamun aikana kahvitarjoilu.


TILAISUUDEN VETÄJÄT

Tilaisuuden päävetäjänä toimii Työterveyslaitoksen erikoistutkija, teatteritaiteen tohtori, dosentti Pia Houni, joka on tutkinut taiteilijoita yli kahden kymmenen vuoden ajan. Vuonna 2013 ilmestyi laajempi tutkimus Taiteilijan työ, joka käsitteli erityisesti taiteilijoiden hyvinvointia. Lisäksi Pialla on lisäkoulutusta sokraattisen dialogin, fasilitoinnin ja neuvonnan alueelta. Taiteilijan työ –projektin dokumenttielokuva löytyy osoitteesta www.taiteilijantyo.fi. Toisena vetäjänä klinikoissa toimii yleisötyön läänintaiteilija, tanssitaiteen maisteri Hanna Korhonen, jonka alueena on yleisösuhteeseen liittyvät pohdinnat (esim. miten itse ja miten oma taide kohtaa erilaisia yleisöjä). 


AIKATAULU JA PAIKKA

Tilaisuudet järjestetään Kokkolan kaupunginteatterin Teatteriravintolassa (osoite: Torikatu 48, 67100 Kokkola). Tilaisuus järjestetään yhteistyössä Kokkolan kaupunginteatterin kanssa.

Torstai 26.11.2015:
klo 11-13.30 Taiteilijan työhyvinvointi taidetyön muutoksessa, Pia Houni. Sisältää informatiivisen luennon ja ohjatun vertaisryhmäkeskustelun.
klo 14.30-17.15  henkilökohtaisia klinikka-aikoja, (yksittäinen taiteilija 30 min/ työryhmä tai työpari 45min)

Torstai 10.12.2015:
klo 11-17.15 henkilökohtaisia klinikka-aikoja, (yksittäinen taiteilija 30 min/ työryhmä tai työpari 45min)


ILMOITTAUTUMINEN JA LISÄTIEDOT:

Ilmoittautuminen tilaisuuteen 16.11.2015 mennessä osoitteessa https://www.webropolsurveys.com/S/0161CF3406AA560B.par

Toimithan nopeasti, sillä klinikkapaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä! Jokaisen työparina tai työryhmänä ilmoittautuvan täytyy ilmoittautua erikseen. Yksityisklinikalle osallistuviin ollaan yhteydessä sähköpostitse ilmoittautumisen päätyttyä.

Lisätietoja antaa Taiteen edistämiskeskuksen Pohjanmaan aluetoimipisteen läänintaiteilija hanna.korhonen@minedu.fi, puh.0295 330 813