Nykytanssia ja elävää musiikkia Unescon maailmanperintökohteessa Merenkurkun saaristossa

Hankekuvaus Unescon maailmanperintökohde

Hanke alkaa 1.3.2012
Hanke päättyy 31.8.2012
Tanssitaide
Hankkeen vastuuhenkilö: tanssitaiteen läänintaiteilija Mia Malviniemi (1.3. - 31.8.2012)
Hankkeen vastuuorganisaatio: Pohjanmaan taidetoimikunta

 

Hankkeen kuvaus

Hanke koostuu nykytanssi- ja musiikkiesityksistä, joita esitetään Merenkurkun saaristossa Unescon maailmanperintökohteissa. Esitysten ja niihin liittyvien työpajojen pyrkimys on ottaa yleisö mukaan katsojana ja kokijana uudenlaisessa ympäristössä joka luo vahvan näyttämön teoksille. Alueen ainutlaatuinen luonto, historia, perinne, vuorovaikutus ja kokeminen ovat hankkeessa tärkeässä osassa. Näin hanke painottaa myös aineettoman maailmanperinnön vaalimista. Tämä taiteen ja maailmanperintökohteen kohtaaminen lisää tarjontaa maailmanperintökohteiden toimintaan ja ohjelmistoon, jota tarjotaan maailmanperintökuntien asukkaille ja vierailijoille.

Maailmanperintösopimus eli maailman kulttuuri- ja luonnonperinnön suojelemista koskeva UNESCO:n yleissopimus hyväksyttiin vuonna 1972. Vuonna 2012 maailmanperintösopimus täyttää 40 - vuotta ja Unesco viettää juhlavuotta erilaisten tapahtumien merkeissä ympäri maailmaa valottaakseen maailmanperintökohteiden merkitystä ihmisyydelle. Hanke kuuluu osaltaan tähän juhlavuoteen.


Hankkeen tavoitteena on:

1.) Tanssitaiteen saatavuuden ja saavutettavuuden lisääminen Pohjanmaan taidetoimikunnan toimialueella

2.) Alueen monimuotoisen kulttuuriperinnön esiin nostaminen

3.)Tanssitaiteen vieminen uuteen ympäristöön, mikä tarjoaa yleisölle mahdollisuuden uudenlaisiin kokemuksiin tanssitaiteen välityksellä.

4.) Uuden yhteistyön luominen ja kehittäminen

5.) Tanssitaiteen yleisöpohjan laajentaminen ja alueen kulttuuritarjonnan monipuolistaminen


Hankkeen tanssi-, musiikki- ja maisemateokset valmistetaan residenssityöskentelynä taiteellisen työryhmän kanssa kussakin kohteessa (Moikipään luontoasema, Rönnskärin luontoasema ja Valassaaret), jotta kohteiden ainutlaatuisuus saadaan otettua parhaiten huomioon. Hanke huipentuu esityskokonaisuuteen, jonka esityspaikka on Björkön satama Svedjehamn, joka sijaitsee maailmanperintöalueen sydämessä.

Hanke toteutetaan yhteistyössä Metsähallituksen Luontopalvelun, malviniemicompanyn, Vaasan kaupungin ja Pohjanmaan tanssin aluekeskuksen kanssa. Muut yhteistyökumppanit varmistuvat 2012.
Hankkeen kokonaisbudjetti varmistuu 2012.


Lisätietoja:

Tanssitaiteen läänintaiteilija Johanna Ikola

johanna.ikola@minedu.fi
044 0923292 (24.2.2012 asti) tai

Pohjanmaan taidetoimikunnan pääsihteeri Antti Huntus

antti.huntus@minedu.fi
050 3756600