Elävä kulttuuriperintö Pohjanmaalla -seminaari Seinäjoella

Mitä elävää perintöä on Pohjanmaalla? Mitä ja miten perinteitä voidaan parhaiten vaalia ja välittää eteenpäin? Minkälaisia kohteita Suomen tai Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon voisi hakea?

Suomi allekirjoitti Unescon aineettoman kulttuuriperinnön suojelemista koskevan yleissopimuksen vuonna 2013. Aineeton kulttuuriperintö on elävää perintöä, joka on läsnä ihmisten arjessa. Se voi olla esimerkiksi suullista perinnettä, esittävää taidetta, sosiaalisen elämän käytäntöjä, rituaaleja ja juhlamenoja tai luontoa ja maailmankaikkeutta koskevia tietoja, taitoja ja käytäntöjä.

Museovirasto vastaa sopimuksen toimeenpanosta Suomessa. Erilaisilla yhteisöillä ja sidosryhmillä on keskeinen rooli sopimuksen toteuttamisessa Suomessa. Sopimukseen kuuluu myös aineettoman kulttuuriperinnön kansallisen luettelon laatiminen. Talvella 2015 avattava avoin wikipohjainen luettelo tarjoaa yhteisöille mahdollisuuden esitellä omaa aineetonta kulttuuriperintöään.

Seinäjoella keskiviikkona 25.11. järjestettävässä seminaarissa kerrotaan tarkemmin Unescon sopimuksesta sekä elävän perinnön vaalimisen prosessista. Lisäksi kuullaan useita paikallisia toimijoita elävän perinteen eri alueilta niin järjestöjen, koulutuksen, tutkimuksen kuin tallentamisenkin osalta. Seminaaripäivän aikana pidetään myös työpajoja, joissa keskustelua jatketaan.

Seminaari on maksuton ja avoin kaikille ja sen toivotaan tavoittavan laajasti kulttuurikentän toimijoita, järjestöjä, tutkijoita, museokenttää, taiteilijoita sekä esimerkiksi matkailun osaajia.

Seminaarin järjestävät yhteistyössä Museovirasto, Etelä-Pohjanmaan liitto, Pohjanmaan liitto, Keski-Pohjanmaan liitto sekä Taiteen edistämiskeskus.

Seminaarin aika ja paikka
Keskiviikko 25.11.2015  klo 10-16
Frami B, auditorio 1 (Kampusranta 9, Seinäjoki)

Ilmoittautumiset ja ohjelma
Ohjelma http://epliitto.fi/images/Elava%20kulttuuriperinto%20Pohjanmaalla%20ohjelma.pdf
Ilmoittautumiset 18.11.2015 mennessä osoitteessa: bit.ly/elavakulttuuriperinto

Lisätietoja
www.aineetonkulttuuriperinto.fi