Taiteilija Antti Majava sai Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun taidepalkinnon

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun taidetoimikunta palkitsi taiteilija Antti Majavan hänen laaja-alaisesta taiteilijatyöstään. Palkinto on 5000 euroa ja se maksetaan veikkausvoittovaroista.

Toimikunta perusteli palkintoa seuraavasti:

Taiteilija Antti Majava (s. 1977) on laaja-alainen taiteilija, joka valmistui Kuvataideakatemiasta vuonna 2008. Majava tekee maalauksia, valokuvia, tilateoksia ja liikkuvaa kuvaa, videoteoksia. Hän valitsee ilmaisukeinonsa sen mukaan, mikä tuntuu parhaalta käsillä olevan aiheen kannalta. Omassa taiteilijan työssään Majava sanoo ”louhivansa raakamateriaalia” ja tuovansa esiin asioita, joita hän ei välttämättä pureksi valmiiksi. Kantavana teemana Majavalla on huoli yhteiskunnan ja luonnon tilasta.

Taideteosmaisena voidaan pitää Majavan sekä hänen ystäviensä ideoista syntynyttä Mustarinda ry:tä ja sen taiteilijaresidenssiä, jossa on työskennellyt vuodesta 2010 lähtien jo lähes sata koti- ja ulkomaista taiteilijaa. Hyrynsalmella Kainuussa sijaitsevan Mustarinda-residenssin työskentelyn tavoitteena sekä Mustarinda ry:n tavoitteena on edistää kestäviä arvoja ja elämäntapaa, ekologista ja kulttuurista monimuotoisuutta sekä eri taiteen- ja tieteenlajien, erityisesti nykytaiteen, asemaa.

Antti Majavalla on mittavat koti- ja ulkomaiset näytöt kuvataiteilijana. Taidetoimikunta haluaa korostaa myös Majavan yhteisöllisyyttä ja taitoa koota taiteilijoita pohtimaan esimerkiksi ekologista kriisiä ja yhteiskunnan taloudellisia rakenteita. Antti Majavan kaltaiset taiteilijat tuovat taiteen osaksi yhteiskunnallista keskustelua.

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun taidetoimikunta on Taiteen edistämiskeskuksen asiantuntijaelin, joka päättää alueensa apurahoista ja taidepalkinnoista. Taidepalkinto jaetaan vuosittain alueen ansioituneelle taiteilijalle, taiteenalalla toimivalle yhdistykselle tai muulle yhteisölle. Palkinto on tunnustus kuluvan vuoden ansiokkaasta ja merkittävästä työstä. Se voidaan myöntää myös pitkäaikaisesta ja ansiokkaasta elämäntyöstä tai toiminnasta.

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Ulla Lassila, p. 0295 330 860
Taiteen edistämiskeskuksen Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun aluetoimipiste