Keski-Suomen taidetoimikunta jakoi vuoden 2012 taiteilija-apurahat

Keski-Suomen taidetoimikunta on kokouksessaan 26.1.2012 myöntänyt varoja taiteen edistämiseen yhteensä 188 024,34 euroa.

Apurahoja / avustuksia myönnettiin seuraavasti:

KOHDEAPURAHAT

Kuvataide                  Hallivuo Tuomas, Jyväskylä                                                                     2 000,00 €

                                 näyttely- ja materiaalikuluihin.

                                 Jalovaara Jukka-Pekka, Jyväskylä                                                             1 500,00 €

                                 näyttely- ja materiaalikuluihin.

                                 Karsten Harald, Jyväskylä                                                                         2 000,00 €

                                 taideteosten valmistus- ja materiaalikuluihin.

                                 Kinnunen Eila, Jyväskylä                                                                          2 000,00 €

                                 materiaaleihin.

                                 Meriläinen Päivi, Jyväskylä                                                                       4 000,00 €

                                 materiaali- ja kehystyskuluihin.

                                 Nyström Stefan, Jyväskylä                                                                        4 000,00 €

                                 yksityisnäyttelyn kustannuksiin.

                                 Tapper Kirsi, Jyväskylä                                                                             2 500,00 €

                                 taideteosten kehystyskuluihin.

                                 Lempiäinen-Trzaska Tiina, Jyväskylä                                                        2 000,00 €

                                 mosaiikkiteoksen viimeistely- ja kuljetuskustannuksiin sekä näyttelykuluihin.

                                 Uuden Polven Museo, Jyväskylä                                                               3 000,00 €

                                 UudenPolvenMuseon 2011 kesänäyttelyn järjestämiseen.

Säveltaide                  Rantamäki Ilkka, Viitasaari                                                                          800,00 €

                                 Letters From dark Country  -cd:n viimeistelyyn julkaisua varten.

Tanssitaide                Häyrynen Teija, Jyväskylä                                                                         1 500,00 €

                                 Käsien tanssi -dueton rekonstruktioon ja kierrättämiseen.

                                 Mami Wata, Jyväskylä                                                                                 500,00 €

                                 Mami Watan ja Les Mpandous du Ciel du Congo-Brazzaville -ryhmien

                                 yhteisesiintymisten toteuttamiseen.

                                 Nollapiste, Jyväskylä                                                                                3 000,00 €

                                 duettokoreografian toteuttamiseen.

                                 Off/Balance, Jyväskylä                                                                              2 000,00 €

                                 tanssijan 1 kk  palkkauskustannuksiin.

                                 Tanssiteatteri Kramppi, Jyväskylä                                                               500,00 €

                                 Tunne baletti -tanssiteoksen kiertuekuluihin.

                                                                                                                              
 

 Taideteollisuus           Alonen Kari, Jyväskylä                                                                             1 500,00 €

                                 Kiven Hehku-teoksien ja työmenetelmien kehittämiseen sekä juhlanäyttelyyn

                                 Valo on Jyväskylässä 2012.

                                 Halmesvirta Ulla, Jyväskylä                                                                      2 000,00 €

                                 muotoilunäyttelyihin ja kilpailuihin osallistumiseen kotimaassa ja ulkomailla.

Matka-apurahat          Isomöttönen Nikke, Jyväskylä                                                                     500,00 €

                                 kapellimestarivierailuun Yhdysvalloissa.

                                 Laulumaa Anna-Mari, Jyväskylä                                                                1 500,00 €

                                 New Yorkin näyttelijäntyöopintojen matkakuluihin  ja kurssimaksuihin.

                                 Osara Tiina, Muurame                                                                              1 000,00 €

                                 kansainvälisen Live painting -projektin käynnistämiseen.

                                 Siljamäki Mariana, Jyväskylä                                                                       800,00 €

                                 Burkina Fason esiintymismatkaan.

                                 Alonen, Jyväskylä                                                                                     1 500,00 €

                                 kansainväliseen näyttelytoimintaan.

                                 Mind Less Company, Jyväskylä                                                                1 500,00 €

                                 Mind Less Company -performanssiryhmän kansainvälisen toiminnan kuluihin.

                                 OssiBussi, Jyväskylä                                                                                1 000,00 €

                                 OssiBussi --Liikkuva Installaatio -videoteoksen kansainvälisten

                                 haastattelumatkojen kustannuksiin.

                                 Pieni Vaellus, Jyväskylä                                                                           1 000,00 €

                                 Pietarin näyttelyn kuluihin.

                                 Pohjoinen kesämme, Jyväskylä                                                                1 000,00 €

                                 keskisuomalaisten taiteilijoiden matkakuluihin Pihkovaan.

Muut                          Ruth Anna, Jyväskylä                                                                               1 600,00 €

                                 Äkkigallerian katustipendin ja residenssiohjelman toteuttamiseen.

                                 Heimonen und Ojanen in Stereo, Saarijärvi                                              1 600,00 €

                                 monitaiteellisen esityksen valmistamiseen.

Kohdeapurahat, myönnetty 28 kpl, yhteensä  47 800,00 €

 

TYÖSKENTELYAPURAHAT

Kirjallisuus                 Blomberg Kristian, Jyväskylä                                                                   4 000,00 €

                                 Työskentelyapuraha

                                 Luoma-aho Ville, Jyväskylä                                                                      2 000,00 €

                                 Työskentelyapuraha

                                 Lönn Pasi, Jyväskylä                                                                                2 000,00 €

                                 Työskentelyapuraha

                                 Manninen Pekka, Jyväskylä                                                                      9 524,94 €

                                 Työskentelyapuraha, ½-vuotinen

                                 Palander Riikka, Jyväskylä                                                                       2 000,00 €

                                 Työskentelyapuraha

                                                                                                                                                 
 

Kirjallisuus                 Piilola Tiina, Jyväskylä                                                                             3 000,00 €

                                 Työskentelyapuraha

                                 Salmenniemi Harry, Jyväskylä                                                                  9 524,94 €

                                 Työskentelyapuraha, ½-vuotinen

Kuvataide                  Leino Kalle, Jyväskylä                                                                              9 524,94 €

                                 Työskentelyapuraha, ½-vuotinen

                                 Markkanen Jyrki, Jyväskylä                                                                      9 524,94 €

                                 Työskentelyapuraha, ½-vuotinen

                                 Sälekivi Timo, Jyväskylä                                                                          9 524,94 €

                                 Työskentelyapuraha, ½-vuotinen

                                 Valo Jaakko, Jyväskylä                                                                             9 524,94 €

                                 Työskentelyapuraha, ½-vuotinen

Säveltaide                  Ekman Matti, Jyväskylä                                                                            2 000,00 €

                                 Työskentelyapuraha

                                 Kuokkala Kimmo, Jyväskylä                                                                     9 524,94 €

                                 Työskentelyapuraha, ½-vuotinen

                                 Matveinen Liisa, Jämsä                                                                            3 000,00 €

                                 Työskentelyapuraha

                                 Mikkonen Samuli, Jyväskylä                                                                     9 524,94 €

                                 Työskentelyapuraha, ½-vuotinen

                                 Rahunen Kimmo, Petäjävesi                                                                     2 000,00 €

                                 Työskentelyapuraha

Näyttämötaide            Laulumaa Anna-Mari, Jyväskylä                                                                3 000,00 €

                                 Työskentelyapuraha

                                 työskentelyyn kotimaassa ja opintoihin New Yorkissa

                                 Pietikäinen Jani, Jyväskylä                                                                       2 000,00 €

                                 Työskentelyapuraha

                                 Sankilampi Annu, Jyväskylä                                                                     2 500,00 €

                                 Työskentelyapuraha

                                 Seppänen Mirka, Jyväskylä                                                                       6 350,00 €

                                 Työskentelyapuraha

Elokuvataide              Luostarinen Kiti, Luhanka                                                                         9 524,94 €

                                 Työskentelyapuraha, ½-vuotinen

Valokuvataide            Suomäki Pekka, Jyväskylä                                                                      19 049,88 €

                                 Työskentelyapuraha, 1-vuotinen

Muut                          Mäkinen Juha, Jyväskylä                                                                          1 600,00 €

                                 Työskentelyapuraha

Työskentelyapurahat, myönnetty 23 kpl, yhteensä  140 224,34 €

                                                                                                                                                    Sivu 3 / 3