Uudenmaan taidepalkinto tekstiilitaiteilija Raija Jokiselle

Maanvoima (kuva Raija Jokinen 2015)

Uudenmaan taidetoimikunta on myöntänyt vuoden 2015 taidepalkinnon tekstiilitaiteilija Raija Jokiselle, jonka taiteessa on läsnä vahva, taiteilijan omakohtainen kokemusmaailma. Palkinto on 5 000 euroa ja se maksetaan veikkausvoittovaroista.

Toimikunta perusteli palkintoa seuraavasti:

Raija Jokinen on taiteentekijä, joka luottaa itseensä ja tekee selkeästi oman näköisiä teoksia.
Jokisen teoksien tärkein elementti on ihminen. Pellavasta, paperista ja sekatekniikalla valmistetut hahmot ovat hauraita henkilökuvia aiheena olevien henkilöiden sisäisestä sielumaisemasta. Kehon liikkeet ja pienet eleet tuovat teoksiin aitoutta ja herkkyyttä. Jokisen käyttämät materiaalit taipuvat luontevasti taiteen rakennusaineiksi ja niistä valmistetut rihmastot luovat mielikuvan kehon toimintoja ylläpitävästä hermoverkosta ja verisuonista. Jokisen teoksissa eleettömyys ja hiljaisuus avaavat katsojan eteen suuria kokemuksia.

Raija Jokinen on itse todennut teoksistaan:
”Ihmishahmo on tärkeä elementti nykyisissä teoksissani, sillä olen kiinnostunut tunteista ja tuntemuksista. Ihmishahmoni kuvaavat kuitenkin enemmän "henkeä" ja tunnetta kuin fyysistä olemusta."

Jokinen on opiskellut Vihdin kotiteollisuuskoulussa ja valmistunut taiteen maisteriksi Taideteollisesta korkeakoulusta. Hän on osallistunut lukuisiin näyttelyihin niin kotimaassa kuin ulkomailla. Lisäksi hän on toiminut aktiivisesti tekstiilialalla ja järjestöjen luottamustehtävissä.
Raija Jokisen >nettisivut.    


Uudenmaan taidetoimikunta on Taiteen edistämiskeskuksen (Taike) asiantuntijaelin, joka päättää alueensa apurahoista ja taidepalkinnoista. Taidepalkinto jaetaan vuosittain alueen ansioituneelle taiteilijalle, taiteenalalla toimivalle yhdistykselle tai muulle yhteisölle. Palkinto on tunnustus kuluvan vuoden ansiokkaasta ja merkittävästä työstä. Se voidaan myöntää myös pitkäaikaisesta ja ansiokkaasta elämäntyöstä tai toiminnasta.

Lisätietoja:
suunnittelupäällikkö Tiina Kuoppa, p. 0295 330 801