Maailmantango-yhdistys sai Pirkanmaan taidepalkinnon

Maailmantango -festivaalin taiteellinen johtaja Simón Riestra. Kuva: Tommi Taipale.

Pirkanmaan taidetoimikunta palkitsi Maailmantango ry:n onnistuneesta tangokulttuurin juurruttamisesta Pirkanmaalle ja Maailmantangofestivaalin ohjelmiston laajentamisesta monipuoliseksi ja alueellista saavutettavuutta edistäväksi taidekattaukseksi – tangomusiikin painotuksen silti säilyessä sen keskiössä. Palkinto on 5 000 euroa ja se maksetaan veikkausvoittovaroista.

Toimikunta perusteli palkintoa seuraavasti:

Maailmantango ry on yhdeksän festivaalivuotensa kuluessa vaikuttanut panoksellaan keskeisesti siihen, että tangokulttuuri elää ja voi hyvin Pirkanmaalla. Se on musiikillisine perusrytmeineen, uusine musiikin sovelluksineen ja tangoon liittyvine koulutustarjontoineen löytänyt maakunnasta kaikupohjan, jolle se on voinut edelleen laajentaa toimintaansa ja liittää siihen myös muita muiden taiteiden muotoja kuten elokuvaa ja kuvataidetta.

Maailmantango on myös tietoisesti jo useana vuonna levittäytynyt myös lähiöihin ja vienyt niiden asukkaille taiteen ja kulttuurin tarjontaa antaen heille ilmaistilaisuuksissa mahdollisuuden opiskella tangon askelia, kuunnella musiikkia ja tutustua kuvataiteeseen. Tapahtuma on tuonut maakuntaan tangomusiikin taitajien mukana vahvan monikulttuurisuuden, mutta ei ole unohtanut kotimaisenkaan musiikin vahvuuksia. Se onkin vahvasti yhdistämässä suomalaisen tangomusiikin osaksi kansainvälistä musiikkimaailmaa ja toisaalta osoittamassa eri taiteenlajien keskinäiset yhteydet ja mahdollisuudet.  

Pirkanmaan taidetoimikunta on Taiteen edistämiskeskuksen (Taike) asiantuntijaelin, joka päättää alueensa apurahoista ja taidepalkinnoista. Taidepalkinto jaetaan vuosittain alueen ansioituneelle taiteilijalle, taiteenalalla toimivalle yhdistykselle tai muulle yhteisölle. Palkinto on tunnustus kuluvan vuoden ansiokkaasta ja merkittävästä työstä. Se voidaan myöntää myös pitkäaikaisesta ja ansiokkaasta elämäntyöstä tai toiminnasta.

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Sari Ilmola p. 0295 330 830
Taiteen edistämiskeskus
Pirkanmaan aluetoimipiste