Kuvataiteen valtionpalkinto Vesa-Pekka Rannikolle

Vesa-Pekka Rannikko: Canary, 2013. Videoinstallaatio.

Valtion visuaalisten taiteiden toimikunnan myöntämän palkinnon jakoi opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen keskiviikkona Helsingissä. Arvoltaan 13 500 euron suuruinen palkinto maksetaan veikkausvoittovaroista.

Valtion visuaalisten taiteiden toimikunnan perustelut

Kuvataiteilija Vesa-Pekka Rannikon (s. 1968) työskentelylle ominaista on uskallus liikkua kohti tekijälle entuudestaan tuntemattomia alueita - tutkivalla ja muotokieleensä tarkkaan paneutuvalla asenteella. Monipuolisuus ja uudistumiskyky näkyvät taiteilijan teoksissa luontevana liikkeenä aineettomasta aineelliseen; liukuna objektista tilallisiin ja paikkasidonnaisiin teoksiin. Ilmaisukeinoinaan Rannikko käyttää niin kuvanveiston, maalaustaiteen kuin liikkuvan kuvan elementtejä. Teosten käsitteellisyys yhdistyy visuaalisesti kiinnostaviin ja kiehtoviin ratkaisuihin, mikä tuo Rannikon taiteeseen sekä varman että yllättävän otteen.

Taiteellista ammattitaitoaan Rannikko on jakanut sekä opettajan työssään että osallistumalla keskusteluun taiteen prosenttiperiaatteesta. Rannikon teoksia on ollut esillä laajasti niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Vuonna 2011 hän edusti Suomea Venetsian 54. biennaalissa. Vesa-Pekka Rannikon seuraava laajempi yksityisnäyttely on Forum Boxissa keväällä 2016.