Penttilänrannnan I taidekilpailu julkistettiin

Joensuun Penttilänrannan puiston taideteoksesta kilpailee neljä taiteilijaa: Eeva Kaisa Berry, Antti Immonen, Anssi Kasitonni ja Liisa Nikitin

Taiteesta erityisluonnetta saavan Penttilänrannan uuden kaupunginosan rakentaminen kiihtyy Joensuussa. Samaan aikaan lähtevät liikkeelle prosenttiperiaatteella toteutettavat taidehankkeet.

Ensimmäinen kaupungin rahoittama taidehanke on kutsukilpailu neljälle taiteilijalle. Taiteilijat tekevät ehdotuksensa Pielisjoen rantaan sijoittuvan Varvinpuiston taideteokseksi. Taideteos sijoittuu uuden kaupunginosan sisäänajokadun varrelle ja on sinne saapuvien ensimmäinen taidehavaintojen kohde. Kilpailuun kutsutut taiteilijat ovat ympäristötaiteilija Eeva Kaisa Berry Hyvinkäältä, kuvanveistäjä Antti Immonen Kuopiosta, kuvanveistäjä Anssi Kasitonni Kangasalta ja kuvataiteilija Liisa Nikitin Joensuusta.

Penttilänrannan taidehankintatyöryhmä valitsi kutsutut taiteilijat Penttilänrannan taiteilijapankista, johon on ilmoittautunut jo 185 taiteilijaa eri puolilta Suomea.Taideteosehdotuksensa taiteilijat tekevät elokuun puoliväliin mennessä. Arvostelulautakunta asettaa teokset järjestykseen pian sen jälkeen.

Taidekilpailu on Penttilänrannassa ensimmäinen kaupungin rahoittama taidehanke. Alkurahoitusta siihen on kaupungin tämän vuoden budjetissa ja teoksen toteutusraha on tarkoitus varata vuodelle 2013.

Taidetta prosenttiperiaatteella

Penttilänrannan kaupunginosa rakennetaan aivan Joensuun ydinkeskustan tuntumaan, Pielisjoen noin 30 hehtaarin laajuiselle ranta-alueelle . Tiiviiseen kerrostaloalueeseen tulee asukkaita arviolta 3000-4 000. Kaupunginosan rakentaminen jatkuu pitkälle tulevaisuuteen. Vanha suursahan alue on kaupungin omistuksessa. Sen rakentamisen yhteydessä toteutetaan taidehankinnoissa ns. prosenttiperiaatetta.

Prosenttiperiaate tarkoittaa menettelyä, jossa rakennuskustannuksista yhtä prosenttia vastaava rahamäärä käytetään taidehankintoihin. Penttilänrannan kokonaisinvestoinneiksi arvioidaan 400 miljoonaa, joten taidehankintaan käytetään noin 4 miljoonaa euroa.

Pääosa taidehankinnoista toteutuu yksityisessä rakentamisessa. Kaupungin osuus taiteen rahoituksesta muodostuu kokonaisuudessaan noin 350 000 euroksi.

Kiinnostava asuinympäristö ja matkailukohde

Penttilänrannassa on käynnistynyt kahden kerrostalon rakentaminen. Tänä vuonna rakenteille saataneen 2-3 muuta kerrostaloa. Penttilänrannan taidehankkeissa on tänä vuonna mukana jo siis useita taiteilijoita. Kerrostalohankkeisiin liittyvistä taidehankkeista on aiemmin julkistettu YIT Rakennus Oy:n ja Pekka Paikkarin taidesopimus.   

Taidehankinnoilla Penttilänrannasta luodaan hyvin kiinnostava asuinympäristö, joka muodostunee tulevaisuudessa myös matkailunähtävyydeksi.Tällä hetkellä toteutettavana olevista prosenttiperiaatteen hankkeista Penttilänranta on Suomen suurin. Prosenttiperiaatteen edistäminen on nykyisen valtioneuvoston ohjelmassa.

Lisätietoja: Hannu Aaltonen

läänintaiteilija, Penttilänrannan taidekoordinaattori p 0400 981 479 hannu.aaltonen@minedu.fi