Rakennustaiteen kohdeapurahat ja erityisavustukset 2012

Valtion rakennustaidetoimikunta on jakanut 205 000 euroa vuodelle 2012 kohdeapurahoina ja erityisavustuksina.

Kohdeapurahahakemuksia saapui 35, joista 21 sai myönteisen apurahapäätöksen. Yhteensä kohdeapurahoja yksityisille jaettiin 105 000 euroa. Yli puolet määrärahasta myönnettiin kirja- ja näyttelykuluihin. Suurin yksittäinen kohdeapuraha, 15 000 euroa, myönnettiin arkkitehti, taiteen akateemikko Juha Leiviskän elämäntyön arkistoimiseen ja taltioimiseen.

Erityisavustushakemuksia saapui 23, joista 12 hankkeelle myönnettiin tukea yhteensä 100 000 euroa. Erityisavustuksista suurin osa myönnettiin tapahtumien, seminaarien ja näyttelyiden järjestämiseen.

Rakennustaiteen kohdeapurahat vuodelle 2012

Aaltonen Noora ja työryhmä, Helsinki, 3000 €
nuorisokeskusrakennuksen suunnitteluun Kambodzaan

Ahoniemi Anu, Tampere, 4000 €
Arjen arkkitehtuuria -kirjan käsikirjoittamiseen

Amberla Sofia ja Kivistö Marko, Helsinki, 6000 €
Kesken-valmis -projektin näyttelyyn ja näyttelykirjaan

Grönlund Hannele, Helsinki, 4000 €
kivipuutarhan suunnitteluun ja toteutukseen Keidas-näyttelyyn

Hannula Saara ja työryhmä, Helsinki, 3000 €
Näkymätön kaupunki -projektin suunnitteluun ja toteutukseen

Hernberg Hella ja työryhmä, Helsinki, 7500 €
Helsinki Beyond Dreams -kirjaan ja näyttelyyn

Hirvikallio Seija, Tampere, 4000 €
Tampereen Hämeenpuistoa käsittelevän kirjan kirjoittamiseen

Laurila Ulla-Maija, Kerava, 4000 €
lastenpuutarhojen historiaa käsittelevään kirjaan

Leiviskä Juha, Helsinki, 15000 €
Juha Leiviskän elämäntyön arkistoimiseen ja taltiointiin

Mikkola Juulia ja Böök Netta, Helsinki, 4000 €
puuovien kunnostusta käsittelevän kirjan käsikirjoittamiseen

Mäkiniemi Kaisa, Oulu, 3000 €
väitöskirjan taitto- ja painokuluihin

Rudanko Hilla ja Kankkunen Anssi, Helsinki, 4000 €
ammattikoulun jatkosuunnitteluun Kambodzassa

Sandman Helena och arbetsgruppen, Helsinki, 5000 €
för kostnader av en utställning och bok

Seppänen Teemu Helsinki, 2000 €
jatko-opintoihin Sveitsissä

Sipilä Pekka ja Aaltonen Virpi, Naantali, 6000 €
suomalaista nykyarkkitehtuuria käsittelevään videoteokseen

Suonto Yrjö ja Hänninen Pekka, Espoo, 5000 €
kestävää rakentamista käsittelevään näyttelyyn

Tsuboi Nene  ja Reichen Benjamin, Helsinki, 10 000 €
Unbuilt Helsinki -näyttelyyn ja julkaisuun

Uusheimo Timi, Helsinki, 4000 €
arkkitehtuurivalokuvanäyttelyyn

Vepsäläinen Jussi-Ville, Helsinki, 5000 €
Helsingin puuarkkitehtuuria käsittelevän kirjan toimittamiseen

Väisänen Virve ja Väisänen Marika, Oulu, 2500 €
arkkitehtuuridokumenttielokuvan käsikirjoittamiseen

Ylimaula Anna-Maija ja työryhmä, Oulu, 4000 €
Vitruviuksen De Architectura -teosta käsittelevään tutkimukseen

Rakennustaiteen erityisavustukset vuodelle 2012

Arkkitehtistudio M&Y Moisala & Ylä-Anttila, Tampere, 8000 €
Tampereen arkkitehtuuriviikon järjestämiseen

DOCOMOMO Suomi Finland ry, Helsinki, 25 000 €
kansainvälisen konferenssin järjestämiseen

EASAfinland ry, Helsinki, 15 000 €
Wastelands -tapahtuman järjestämiseen

Europan Suomi Finland, Helsinki, 6000 €
Europan 11 -arkkitehtuurikilpailun ulkomaanmatkakuluihin

Lasten ja nuorten arkkitehtuurikoulu Arkki ry, Helsinki, 3000 €
kansainvälisen yhteistyöprojektin ja esittelyvideon toteuttamiseen

Openhouse ry, Helsinki, 8000 €
OpenHouseHelsinki -kaupunkitapahtuman kuluihin

Suomen Arkkitehtiliitto ry SAFA, Helsinki, 3000 €
Arkkitehtuuri mediassa -seminaarisarjan kuluihin

Suomen Arkkitehtiliitto ry SAFA, Helsinki, 5000 €
suomalaista arkkitehtuuria ja kaupunkisuunnittelua esittelevän Finnish Architecture 2010 – 2011 -kiertonäyttelyn kuluihin

Suomen Arkkitehtiliitto ry SAFA, Helsinki, 6000 €
Kaakko-SAFAn järjestämän arkkitehtuurinäyttelyn kuluihin Kaakkois-Suomen kaupungeissa

Suomen Lontoon instituutin säätiö, Helsinki, 6000 €
uutta suomalaista arkkitehtuuria esittelevän vierailuohjelman ja näyttelyhankkeen kuluihin

Suomen rakennustaiteen museo- ja tiedotuskeskussäätiö, Helsinki, 10 000 €
Archilab-tapahtuman järjestämiseen

Ukumbi ry, Helsinki, 5000 €
humanitaarisen arkkitehtuurin käsikirjan kuluihin