Jyväskylän yliopiston Kulttuuripolitiikan maisteriohjelmaan voi hakea 3. huhtikuuta saakka

Kulttuuripolitiikan maisteriohjelma kouluttaa opiskelijoita kulttuurialojen asiantuntija-, kehittämis- ja johtotehtäviin kansallisiin ja kansainvälisiin organisaatioihin. Valmistuneet maisterit (YTM tai FM) työskentelevät kulttuurihallinnon eri tasoilla, opetus- ja tutkimustehtävissä korkeakouluissa ja tutkimuslaitoksissa, tiedotusvälineissä, kulttuuri- ja taidealan laitoksissa, yhdistyksissä ja yrityksissä.

Kulttuuripolitiikan maisteriohjelma on yhteiskuntatieteellisesti painottunut syventävien opintojen kokonaisuus (vähintään 120 op). Tutkinto antaa valmiudet soveltaa tieteellistä tietoa ja menetelmiä kulttuurin ja kulttuuripolitiikan yhteiskunnallisten merkitysten ja muutosten arvioinnissa. Ohjelmassa tarkastellaan kulttuuri- ja taidepolitiikan malleja ja käytäntöjä, osallistumista, monikulttuurisuutta ja kansalaisuutta, taiteen ja teknologian välistä suhdetta sekä kulttuurin taloutta, hallintaa ja poliittisuutta.

Ohjelma on tarkoitettu kandidaatin tutkinnon (180 op) tai vastaavan opintomäärän suorittaneille, joiden opintoihin sisältyy yhteiskuntatieteellisiä aineita ja/tai taide- ja kulttuuriaineita. Maisteriohjelmaan otetaan enintään 25 opiskelijaa. Ohjelma johtaa pääaineen mukaan joko YTM - tai FM- tutkintoon ja antaa jatkokoulutuskelpoisuuden tutkinnon sisällöstä riippuen joko yhteiskuntatieteellisessä tai humanistisessa tiedekunnassa.

Haku ohjelmaan tapahtuu Jyväskylän yliopiston yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan sähköisellä hakulomakkeella. Hakulomakkeen osana tulee täyttää myös vapaamuotoiset hakuperustelut. Lisäksi hakijan tulee toimittaa postitse hakemuksen liitteeksi tiedot suoritetuista opinnoista osoitteeseen Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta PL 35 40014 Jyväskylän yliopisto.

Lisätietoja:
Yliopistonopettaja Sakarias Sokka
sakarias.sokka@jyu.fi puh. 040 5033 267
Professori Anita Kangas
anita.kangas@jyu.fi puh. 050 345 4045
Amanuenssi Tellervo Helin (Humanistinen tiedekunta)
tellervo.a.helin@jyu.fi puh. 040 805 3402