Löytääkö lapsi lähikulttuurin?

Vain yhdessä kymmenestä Suomen kunnasta on käytössä kulttuurikasvatussuunnitelma. Lasten kulttuurikeskus Lakun järjestämän työpajan tavoitteena on käynnistää tai tukea suunnitelma-työtä kunnissa, joissa kulttuurikasvatussuunnitelma ei vielä ole. Suunnitelma tukee tasa-arvoisesti kaikkien kunnan lasten ja nuorten kulttuuristen oikeuksien toteutumista ja paikal-lisidentiteetin vahvistumista. Taiteen edistämiskeskuksen teemavuosi 2016 on Taide on lasten. Taike on mukana edistämässä suunnitelmien jalkautumista.

Kulttuuria kouluun -työpaja on osa 20 pajan valtakunnallista kiertuetta. Kiertueen tuottamisesta vastaa Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran ja Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton Kulttuurivoltti-yhteistyöhanke. Hankkeen pääyhteistyökumppaneita ovat Kuntaliitto, Opetushalli-tus ja Taiteen edistämiskeskus. Tavoitteena on kasvattaa kulttuurikasvatussuunnitelmien määrää valtakunnallisesti.
Kulttuuria kouluun -työpaja 11.2.2016, klo 8.30 - 13.15 Almintalo, Brandensteinkatu 3, Loviisa

Työpajassa opetuksen ja kulttuurin ammattilaiset kertovat kulttuurikasvatuksesta ja yhteistyön mahdollisuuksista. Ryhmätyöosuudessa työstetään kuntien omia suunnitelmia asiantuntijoiden tukemana. Työpajaan toivotaan kunnan opetus-, taide- ja kulttuurialan toimijoiden laajaa osanottoa. Työpajassa hyödynnetään uutta kulttuurikasvatussuunnitelma.fi -verkkopalvelua, joka tukee suunnitelman laatimista. Palvelu on vapaasti kaikkien kiinnostuneiden hyödynnettävissä. Median edustajat ovat tervetulleita paikan päälle seuraamaan työpajaa.

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:
Lasten kulttuurikeskus Laku, Kotka
kulttuurituottaja Jaana Kemppainen, jaana.kemppainen@kotka.fi, 040 1977 975

Loviisan kulttuuripalvelut
kulttuuriohjaaja Sirpa Flinck, sirpa.flinck@loviisa.fi, 044 0555 499

Valtakunnallinen Kulttuurivoltti-hanke koordinaattori Jutta Setälä, Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ry,
jutta.setala@kulttuuriperintokasvatus.fi, 050 463 9071, www.kulttuuriperintokasvatus.fi

koordinaattori Saara Vesikansa, Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto, saara.vesikansa@tampere.fi, 050 563 4366, www.lastenkulttuuri.fi
Kiertueen aikataulu