Taiteellisen työn soveltaminen tuotteiksi ja palveluiksi

Koulutus kuvataiteilijoille 31.3.–1.4.2016 sekä 14.4.2016

Kurssin tavoitteena on kehittää taiteilijan ansaintakeinoja ja tutustua palvelumuotoilun ja tuotteistamisen menetelmiin, lähtökohtana kunkin osallistujan oma osaaminen. Kurssi sisältää inspiroivia asiantuntijapuheenvuoroja sekä työpajoja, joissa osallistujien omia teos-, tuote- ja palveluideoita työstetään muiden osallistujien ja asiantuntijoiden kanssa. Työpajojen tavoitteena on, että taiteilijan osaaminen ja taiteellinen toiminta tulee näkyväksi ja taiteilija kykenee ilmaisemaan potentiaalisille asiakkailleen mitä hänellä on tarjottavanaan.

Koulutuksen aikana laitetaan liikkeelle kunkin osallistujan taiteelliseen toimintaan liittyvä tuotteistamisprosessi, jonka päämääränä on ansaintamahdollisuuksien löytyminen. Kolmas kurssipäivä, joka järjestetään kaksi viikkoa koulutuksen jälkeen, kokoaa yhteen kurssilla tuotetut ideat tuotteistettaviksi konsepteiksi  ja antaa suuntaviivoja niiden markkinointiin.

Kurssilla työstettäviä toiminnallisia palveluideoita on mahdollisuus tarjota osaksi taidemuseon uudenlaista toimintamallia, jossa itsenäisesti toimivat taiteilijat tuottavat aikuisille suunnattuja taidelähtöisiin menetelmiin perustuvia työpajoja. Taidemuseon toimintamallissa taiteilijat suunnittelevat, tuottavat ja toteuttavat työpajat ja laskuttavat niistä taidemuseota olematta työsuhteessa museoon. Museo tarjoaa toiminnalle tilat ja markkinointikanavat. Taidemuseon välittämien pajojen sisällöt liittyvät taidemuseon näyttely-, arkisto- tai kokoelmasisältöihin. Työpajojen asiakkaita voivat olla esimerkiksi työyhteisöt

Koulutukseen voivat hakea mukaan visuaalisten taiteiden ammattilaiset, jotka ovat kiinnostuneet osaamisensa ja tekemisensä tuotteistamisesta. Mukaan otetaan 12 osallistujaa, jotka valitaan hakemusten perusteella.

Kerro hakemuksessa lyhyesti (max. 1 liuska) itsestäsi ja taiteellisesta työprosessistasi ja tee siitä kuvallinen esitys. Lähetä hakemuksesi pdf-muodossa 29.2. mennessä sähköpostitse marjo.heino(at)minedu.fi Lisätiedot p. 0295 330 822.

Järjestäjät: Taiteen edistämiskeskus, Porin sivutoimipiste ja Porin taidemuseo. Paikka: Porin taidemuseo, luentosali, 2. krs.

Kurssi on maksuton.

 

OHJELMA

Torstai 31.3.

 

10.00  

Tervetuloa! Marjo Heino & Annakatriina Jylhä & Henry Merimaa: Kurssin tavoitteet.

Annakatriina Jylhä: Porin taidemuseon uusi  Taiteen äärellä -toimintamalli Taiteilijat Maire Karuvuori & Reetta Partanen kertovat omista työpajakonsepteistaan

10.30  

Kurssilaisten esittäytyminen

12.00  

Lounas

12.30  

Mitä tarkoittaa tuotteistaminen ja palvelumuotoilu taiteilijan työssä? kuvataiteilija, tuotteistamisen asiantuntija Henry Merimaa

14.00

Inspiraatiopuheenvuoro: Taiteilijan työn murros, Porin taidemuseon intendentti Anni Saisto

14.30

Pari- ja ryhmätyöskentelyä: tuotteistamisen mahdollisuudet

16.45

Kotitehtävän anto

 

Perjantai 1.4.

 

10.00

Aamunavaus, kuvataiteilija, muusikko, kirjailija, elokuvantekijä Mika Rättö

10.30

Suunnittelun tulosten prosessointia ja jalostamista, ryhmäkeskustelut

12.00

Lounas

12.30

Suunnittelun tulosten prosessointia ja jalostamista, ryhmäkeskustelut

15.00

Inspiraatiopuheenvuoro, valokuvaaja, bloggaaja Veera Korhonen

Tuotekonseptien kirkastaminen jatkuu

 

 

Torstai 14.4.                                

Koulutuksen antia: Kurssilaiset esittelevät omat valmii(hko)t tuotekonseptinsa

Markkinoinnin ja myynnin  perusteita