Taiteen edistämiskeskus jakoi 412 000 euroa taiteen hyvinvointivaikutuksien edistämiseen

Taiteen hyvinvointivaikutuksien edistämiseen tarkoitetut valtionavustukset olivat ensimmäistä kertaa haettavina valtakunnallisina. Taiteen edistämiskeskus toivoi hakijoiksi ensisijaisesti sosiaali-, terveys- ja kuntasektorin toimijoita. Avustuksella on tarkoitus edesauttaa taide- ja kulttuuritoiminnan vakiintumista. Avustuksia jaettiin yhteensä 36 toimijalle ja avustukset olivat suuruudeltaan 50 000–1 500 €.

Avustuksen tarkoitus on työllistää ammattitaiteilijoita yhteiskunnan eri sektoreille. Tuettavilla projekteilla mm. lisätään taiteen keinoin ihmisten yhteenkuuluvuutta, levitetään taidetta kaupunkikeskuksien ulkopuolelle, ehkäistään syrjäytymistä, kehitetään lastensuojelua ja tuodaan taidetta kotihoidon piirissä oleville ihmisille. Lisäksi tuetaan taiteilijoiden työparitoimintaa soveltavan taiteen kentällä. Avustus suuntautuu useissa hankkeissa suoraan taiteilijoiden palkka- ja materiaalikustannuksiin.

Suurin avustus, 50 000 € myönnettiin Vailla vakinaista asuntoa ry:n projektiin, jonka tarkoitus on käyttää osallistavan taiteen menetelmiä yhteisöllisyyden vahvistamiseen ja vakiinnuttaa taidetta eri muodoissaan osaksi yhteisön pysyvää toimintakulttuuria. Hankkeeseen työllistyy alkuvaiheessa noin 10 taiteilijaa ja se koskettaa noin 80 asukasta ja työntekijää. Suurehkoja avustuksia saivat myös Kirjan talo – Bokens hus ry 36 000 €, Kuopion kaupunki 35 800 €, Läntinen tanssin aluekeskus 30 000 € ja Pitskun kyläkirkon kulttuuriyhdistys ry 25 000 €.

Hakemuksia tuli yhteensä 117 kappaletta. Kulttuuri- ja taidepuolen hakijoita oli 66 kappaletta, loput olivat sosiaali- ja terveyspuolen sekä kuntapuolen toimijoita ja yhdistyksiä. Hakemuksia tuli eniten Uudeltamaalta, Pirkanmaalta ja Varsinais-Suomesta, joissa taiteen hyvinvointivaikutuksia edistävää työtä on tehty jo pitkään. Itä- ja Kaakkois-Suomen alueilla toimintaa on toistaiseksi ollut Kuopiota lukuun ottamatta vähän ja tämä näkyi hakemusmäärissä.

Taiteen edistämiskeskus katsoo, että jatkossa hakijoille olisi eduksi suurempien kokonaisuuksien suunnitteleminen pääpainona pysyvien rakenteiden synnyttäminen. Apurahat myönnetään veikkausvoittovaroista.

Lisätietoja: erityisasiantuntija Johanna Vuolasto, p. 0295 330 870, johanna.vuolasto@minedu.fi

Valtionavustukset taiteen hyvinvointivaikutuksien edistämiseen 2016

Ars-Häme ry, Hämeenlinna, 7500.00 €
Sosiaalista taidetyöskentelyä tekevien/tekemisestä kiinnostuneiden kuvataiteilijoiden harjoittelu- ja mentorointitoimintaan

Huoneteatteri Jurkan Kannatusyhdistys ry, Helsinki, 10000.00 €
Teatteri Jurkan "Kodeista kuuluville" -hankkeen taiteilijoiden palkka- ja materiaalikustannuksiin

Isonkyrön kunta, Isokyrö, 3000.00 €
1-2 taiteilijan palkkauskustannuksiin sekä materiaalien ja tarvikkeiden hankkimiseen yhteisötaideprojektia varten

Janakkalan kunta, 6000.00 €
Kulttuurikuntouttajat-toimintamallin vakiinnuttaminen ja laajentaminen Janakkalassa

Jyväskylän Tanssiopisto-Jyväskylän Tanssiyhdistys ry, Jyväskylä, 1500.00 €
Avustus käytetään koreografin palkkaan ja harjoittamiseen

Kangasala-talo Oy, Kangasala, 14000.00 €
Ammattitaiteilijan palkkakuluihin, matkakuluihin sekä taide- ja kulttuurisisältöisten hyvinvointipalvelujen kehittämiseen ja palvelumuotoon

Kauno ry, Lahti, 2500.00 €
Tukeva porras hankkeen loppuraportin/menetelmäoppaan laatimiseen

Kehitysvammaisten taiteilijoiden tuki ry, Hämeenlinna, 5400.00 €
O-Lab -erityistä tukea tarvitsevien taiteen tekijöiden ja ammattitaiteilijoiden ammatillinen kehittyminen yhdenvertaisessa taidelaboratoriossa

Kenfin Bridge Ry, 8400.00 €
Keniassa, Maragolissa, Mbalen kaupungissa sekä Kagameda luonnonpuistossa tapahtuva yhteisötaidehanke

Keski-Suomen Muistiyhdistys ry, Jyväskylä, 2500.00 €
Omat Sanat -omaisten hyvinvointia edistävä sanatyöpaja Saarijärvellä keväällä 2016 sekä Sanataidetyöpajojen toteutus omaisten virkistyspäivässä pohjoisen Keski-Suomen kolmessa kunnassa vuoden 2016 aikana

Kihveli Soikoon ry, Hankasalmi, 6400.00 €
Osallistavan esityksen "Ake, Make, Pera ja Mä" esityksen ohjaajien palkkoihin sekä tuontantokustannuksiin

Kirjan talo - Bokens hus ry, Turku, 36000.00 €
Avustuksen avulla kulttuurihyvinvointipalveluiden konseptointi ja markkinointi eri ryhmien tarpeisiin valtakunnallisesti saatavuutta lisäämällä

Kulttuuriosuuskunta Ilme, Oulu, 5000.00 €
Kehä-festivaaliin liittyvän hoivalaitos- ja kaupunkitaidekiertueen järjestämiseen Oulussa, Iin Kulttuurikuppilassa /Pudasjärvellä ja Taivalkoskella

Kulttuuriosuuskunta Uulu, Tampere, 5400.00 €
Laulunloihtijat-kokonaisuus pienten kuntien vanhainkodeissa

Kulttuuriyhdistys Lila ry, Helsinki, 10000.00 €
Jakomäen Taidekuuri - alueellisen hyvinvoinnin yhteisötaideprojektin toteuttamiseen Jakomäen alueella Helsingissä

Kuopion kaupunki, Kuopio, 35800.00 €
Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten taidetoimintaan Kuopiossa ja Pohjois-Savossa ja Kipinä!-hankkeella siihen osallistuvien nuorten ja nuorten aikuisten henkistä ja sosiaalista hyvinvoinnin lisäämistä kulttuurin keinoin

Laitoslaulajat ry, 9800.00 €
Ammattitasoisten Laitoslaulajien 5 kerran vaikuttavat ja henkilökohtaiset laulukohtaamiset vanhuksille laitoksissa

Lapin Alueteatteriyhdistys ry, Rovaniemi, 12000.00 €
Pysyvän muistelutyön järjestäminen Lapin kunnissa alueteatterin avustuksella

Lasten ja nuorten kulttuurikeskus Pii Poon kannatusyhdistys ry, Lempäälä, 12000.00 €
Valtakunnallinen yhteisötaiteilijoiden ja taidekasvattajien residenssileiri elokuussa 2016

Lauri Viita -seura ry, Tampere, 1500.00 €
Tamperelaisessa palveluasumisyksikössä asuville ikääntyneille runoesityskiertue, jossa ammattinäyttelijä esittää Viidan runoja ja ikääntyneet osallistuvat jakamalla Viitaan ja Pispalaan rakennushistoriaan liittyviä muistoja

Läntinen tanssin aluekeskusyhdistys ry, Turku, 30000.00 €
Taiteilijapalkkoihin "Luulen, että nupin sisällä on tapahtunut muutosta"-hankkeessa

Monitaideyhdistys Piste ry, Rovaniemi, 5000.00 €
Syrjäkylien kodeissa vierailevan vuorovaikutteisen teatteriesityksen valmistamiseen ja esityskieruteeseen

Osuuskunta Icebreaker Productions, Helsinki, 10000.00 €
Ikäihmisille suunnatun tarinakonseptin kehittäminen ja testaaminen

Pitskun kyläkirkon kulttuuriyhdistys ry, Helsinki, 25000.00 €
Pitskun Kulttuurikirkon ja Helsingin Diakonissalaitoksen Taide arjen parantajana- niminen hanke Pitäjänmäen alueen yhteisöllisyyden vahvistamiseksi ja Diakonissalaitoksen yksiköiden yhteistyön ja asiakkaiden hyvinvoinnin kehittämiseksi taiteen avulla

Pro Soveltavan taiteen tila ry, Kirkkonummi, 12900.00 €
Toimijoiden osaamisen vahvistaminen osaamiskiihdyttämöjen kautta

Q-teatteri ry, Helsinki, 10000.00 €
Lastensuojelun kehittäminen näyttelijöiden avulla

Sirkusyhdistys Unioni ry, Turku, 20000.00 €
Soveltavan sirkustaiteen ja sosiaalisen sirkuksen kehityshanke Turussa 2016

Someron Kulttuuri ry, Somero, 1500.00 €
Tervaskannon taidekerho - osallistavaa taidetoimintaa palvelutalon asukkaille

Stiftelsen Hemmet i Åbo, Turku, 7000.00 €
För en nyskapande kulturturne på servicehem, dagcentra och i äldrevården i Åboland (Åbo, Pargas, Kimitoön).

Tanssikoulu Pilke 2011, Jyväskylä, 3300.00 €
Folkvirtaa -tanssitunti vedessä - ohjaajakoulutuksen järjestämiseen

Teatterikone Osk, Jyväskylä, 15000.00 €
Unelmieni tulevaisuus -hanke turvapaikanhakijana olevien naisten kotouttamiseen taiteen keinoin

Tempo Sistema Finland ry, Vantaa, 12800.00 €
Osallistavia musiikkityöpajoja vastaanottokeskuksiin ja monikulttuurinen, näyttämöllinen konsertti

Tornion kaupunki, 5500.00 €
Omakuvia - kaikella muotoa on Tornion kaupungin tyttöjen talo Tirlittanin asiakkaina oleville tytöille ja nuorille naisille tarkoitettu työpaja

Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry, Turku, 6000.00 €
Yhteisömusiikkipedagogien ja nukketeatteritaiteilijan yhdessä työskentelyyn muistisairaiden vanhusten osastoilla sekä erityisesti tukemaan muistisairaan ja omaisen kohtaamista ja läheisyyttä silloin, kun yhteinen kieli on sairauden myötä jo kadonnut

Vailla vakinaista asuntoa ry, Helsinki, 50000.00 €
Asumisyhteisössä toteutettavaan taiteen eri menetelmiä hyödyntävään hyvinvointiprojektiin

Varsinais-Suomen Näkövammaiset ry, Turku, 3300.00 €
Kaksi kolmipäiväistä ja maksutonta taidekurssia touko-kesäkuussa 2016

Yhteensä 412 000.00 €