Hyvinvointia tuettiin monikulttuurisesta toiminnasta tanssiin ja paukkeeseen

Kaakkois-Suomen taidetoimikunta tuki Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia –avustuksilla laajaa kirjoa alueellisesti tärkeätä ja valtakunnallisesti merkittävää toimintaa. Tuettavien hankkeiden joukossa oli mm. monikulttuurisuustoimintaa, ikäihmisiin kohdistuvaa aktiviteettia, useita nuoriin kohdistuvia hankkeita ja työhyvinvointia edistävä projekti.

Kaakkois-Suomen taidetoimikunta päätti kokouksessaan 22.2.2012 vuoden 2012 Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia -avustushakemuksista. Kahdeksaan eri tukikohteeseen myönnettiin yhteensä 25 000€. Hakemuksia tuli yhteensä 38, haettava määrä oli yhteensä 145 207€ eli toimikunta pystyi myöntämään rahaa yli 17 prosentille hakemuksista.

Päätöksissä ei katsottu alueellista jakautumista tai taiteenalakohtaista jakautumista vaan keskityttiin päättämään pelkästään hakemusten liittymistä hakukriteereihin.

 

Säveltaide:

Naukion koulu, Kouvola:

monikulttuurisen musiikkityöpajan toteuttamiseen, 2500€

Tanssitaide:

PJL8-tanssin ja teatterin kannatusyhdistys ry, Helsinki:

Pienen Suomalaisen Balettiseurueen esitys- ja työpajatoiminnan vientiin

palvelutaloihin ja sairaaloihin eri alueellisten taidetoimikuntien alueilla, 1600€

Valokuvataide:

Suomen valokuvaterapiayhdistys ry:n Kouvolan aluejaos, Kouvola:

Valokuvan voimaa ja iloa arkeen työpajoihin, 3000€

Tapahtumat:

Kaakkois-Suomen sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry, Kotka:

Kortteli ensin-Kotka sitten! –kulttuuritapahtuman järjestämiseen, 1800€

Sirkustaide:

Haminan Teinisirkus ry, Hamina:

Peter Pan –hankkeen näytöskuluihin ja yhdessä tekemiseen, 2200€

Muut:

Drum Circle Finland, Paukepiiri ry, Kotka:

Paukepiirin Sparrausrinkiin 2012, 5400€

Etelä-Karjan Sosiaali- ja terveyspiiri, Lappeenranta:

Nuorten työpajan, ”Potkupaja” –menetelmän, pilotointiin, 4800€

Kotkan seurakunta, Kotka:

Hyvinvoinnin edistämiseen taiteen ja muistelun avulla, 3700€

 

Lisätietoja antaa: Ma. pääsihteeri Petri Pietiläinen p. 0400 750 742