Pohjois-Karjalan taidetoimikunta huolissaan kulttuurialan koulutuksen karsimisesta maakunnassa

Pohjois-Karjalan taidetoimikunta on huolissaan Karelia-ammattikorkeakoulun päätöksestä lakkauttaa musiikin koulutus Joensuusta.

Ammattikorkeakoulun kulttuurialan koulutus on Pohjois-Karjalasta vähitellen ajettu alas, aiemmin on lopetettu kuvataiteen ja muotoilun koulutukset. Tämä on valitettava kehitys, koska maakunnassa annettavalla koulutuksella on tärkeä merkitys taide- ja kulttuurialan elinvoimaisuuden ja alan elinkeinojen kehittymisen kannalta. Kulttuurialan koulutuksen karsiminen on iso imagotappio Joensuulle ja Pohjois-Karjalalle.

Ammattikorkeakoulun yksi perustehtävä on aluevaikuttavuus ja tämä on näkynyt musiikin koulutuksen osalta mm. opiskelijoiden laajana osallistumisena maakunnan eri musiikkialan tehtävissä ja toiminnoissa jo opiskeluaikana. Musiikin koulutuksen opettajat ja opiskelijat ovat monipuolisesti verkottuneita eri toimijoiden kanssa ja musiikin koulutusohjelmalla on tärkeä merkitys alueen musiikkikulttuurille. Musiikki on tapahtumien ja peliteollisuuden ohella nostettu maakunnan eri kehittämisasiakirjoissa yhdeksi keskeiseksi luovien alojen kehittämiskohteeksi ja koulutuksen lakkauttamispäätös on pahasti ristiriidassa näiden linjausten kanssa.

Karelia-ammattikorkeakoulu ja Centria-ammattikorkeakoulu Kokkolassa ovat ainoita kansanmusiikin koulutusta antavia ammattikorkeakouluja Suomessa. Näin ollen päätöksellä on myös laajempaa valtakunnallista merkitystä, joka näkyy mm. alan korkeinta koulutusta antavan Taideyliopiston kansanmusiikin professorin kannanotossa, jonka mukaan Karelia-ammattikorkeakoulun päätös on kansanmusiikin kannalta kohtalokas. Pohjois-Karjalan taidetoimikunta katsoo, että Karelia-ammattikorkeakoulun tulisi löytää keinot, joilla se pystyy kantamaan tämän kansallisen vastuunsa.

Pohjois-Karjalan taidetoimikunta on yksi Taiteen edistämiskeskuksen (Taike) asiantuntijaelimistä.

Lisätietoja: Pohjois-Karjalan taidetoimikunnan puheenjohtaja Tuire Hindikka, p. 040 537 6487, tuire.hindikka@gmail.com