Ideakilpailu ikääntyneiden hyvinvointia edistävien taiteen toimintamallien löytämiseksi Tampereella

Taiteen ammattilaisille 1.3.–1.4.2016 suunnatulla avoimella haulla etsitään taiteellisen toiminnan ja luovien menetelmien toimintamalleja. Tavoitteena on ikääntyneiden hyvinvoinnin edistäminen ja yksinäisyyden tunteen vähentäminen.

Ehdotuksia toimintamalleista voivat antaa taiteilijat, taideyhteisö, yhdistys, osuuskunta tai yritys. Kokonaisrahoitus on 90 000 euroa, jolla toteutetaan yksi tai useampi hanke. Hankkeet rahoittaa Tampereen kaupungin virkistysrahasto.

Ideakilpailun taustalla on tarve löytää uusia, rohkeitakin ratkaisuja kulttuuristen, luovien menetelmien käyttämiseksi ikäihmisten hyvinvoinnin edistämiseksi ja yksinäisyyden tunteen vähentämiseksi tai ennaltaehkäisemiseksi. Kohderyhmiä ovat ensisijaisesti Tampereen kaupungin kotihoidon- ja asumispalvelujen asiakkaat ja/tai sairaala- ja kuntoutuspalvelujen asiakkaat. Tavoitteena on löytää toimintamalleja, jotka voivat jäädä pysyviksi käytännöiksi ja/tai laajentua myös muille asiakasryhmille.

Ideakilpailun toteuttavat yhteistyössä Tampereen kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut sekä Taiteen edistämiskeskus.

Lisätietoa pdf-tiedostona

Hankehakudokumentit Tampereen kaupungin verkkosivuilla

Lisätietoja:
Jaana Ylänen
suunnittelija
Tampereen kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut
jaana.ylanen@tampere.fi