Kahdeksan hakijaa sai valo- ja äänitaiteen kohdeapurahan

Valtion audiovisuaalinen taidetoimikunta jakoi valo- ja äänitaiteen kohdeapurahoja kahdeksalle hakijalle yhteensä 25 000 euroa.

Taiteilijoille ja työryhmille myönnetyt kohdeapurahat kohdistuvat uusien valo- ja äänitaideteosten suunnitteluun ja toteuttamiseen vuonna 2016. Valo- ja äänitaiteen kohdeapurahahakemuksia toimikunta sai 21 kpl.                                                                                                                                                                                                         

Audiovisuaalinen taidetoimikunta on yksi Taiteen edistämiskeskuksen asiantuntijaelimistä. Se päättää vertaisarviointiin perustuvista taiteilijoille, taiteilijaryhmille ja yhteisöille myönnettävistä apurahoista ja palkinnoista. Audiovisuaalisen taidetoimikunnan yhteydessä oleva valo- ja äänitaiteen jaosto arvioi oman alansa hakemukset ja valmistelee niistä tehtävät päätökset.    

Lisätietoja: erityisasiantuntija Hanna Susitaival, p. 0295 330 910, hanna.susitaival@minedu.fi

Apurahoja myönnettiin seuraavasti:

Ekola Meri, Savonlinna, 3000 e
Työryhmälle valo- ja ääniteoksen valmistamiseen

Haapoja Mikko, Helsinki, 3000 e
Kaupunkiäänimaisemateosten ja monitaiteisen esityskokonaisuuden valmistamiseen

Ihalainen Kirsi, Helsinki, 4000 e
Näyttelyn järjestämiseen ja äänitaideteosten toteutukseen

Laiho Anssi, Oulu, 4000
Työryhmälle ääni-installaation toteuttamiseen

Lähdeoja Otso, Helsinki, 4000 e
Työryhmälle suuren äänitaideteoksen toteuttamiseen Helsingin Talvipuutarhan kasvihuoneessa

Pax Georg, Helsinki, 1500 e
Valotaideteoksen suunnittelu LUX Helsinki 2017-tapahtumaan

Pussinen Antti , Tampere, 1500 e
Valo- ja ääniteosten materiaali- ja työvälinekuluihin

Timlin Marko, Helsinki, 4000 e
Valo- ja ääni-installaation kustannuksiin