Pohjois-Karjalassa aloitti visuaalisten taiteiden läänintaiteilija

Lotta Pyykkönen aloitti 1. maaliskuuta visuaalisten taiteiden läänintaiteilijana Taiteen edistämiskeskuksen Pohjois-Karjalan toimialueella.

Lotta Pyykkösen tehtäviä ovat kuvataiteilijoiden ammatillisen aseman, ammatin harjoittamisen ja uusien toimintamallien edistäminen. Toimenkuvaan kuuluu yhteistyön ja verkostojen rakentamista ja kehittämistä niin Pohjois-Karjalassa, laajemmin Itä-Suomen alueella kuin kansainvälisesti. Pyykkösen toimikausi on kolmivuotinen.

”Taiteilijoiden työskentelyedellytysten edistäminen on Taiteen edistämiskeskuksen keskeisiä tehtäviä. Pohjois-Karjalassa on laaja kuvataiteen ammattilaisten kenttä. Korkeasti koulutettujen suomalaisten kuvataiteilijoiden tulotaso on matala ja alalta puuttuu taiteilijoiden työtä tukevia rakenteita ”, toteaa Taiteen edistämiskeskuksen johtaja Minna Sirnö.

”Uusien toimintamallien ja verkostojen kehittäminen ovat avainasemassa kuvataiteilijoiden ammatillisen aseman parantamiseksi”, Sirnö jatkaa.

Joensuulainen kuvataiteilija, FM, Lotta Pyykkönen on toiminut taiteen kentän eri tehtävissä. Aktiivisen näyttelytoiminnan ohella taiteilijoiden työskentelyedellytysten ja taiteen näkyvyyden edistäminen ovat olleet keskeisellä sijalla hänen toiminnassaan mm. taidekriitikkona ja eri taiteilijajärjestöissä.

Visuaalisten taiteiden läänintaiteilijaksi Pohjois-Karjalaan haki 31 henkilöä. Taiteen edistämiskeskuksen (Taiken) läänintaiteilijan tehtävät voivat olla alueellisia, alueiden yhteisiä tai valtakunnallisia. Läänintaiteilijan työ rahoitetaan veikkausvoittovaroista. Vuonna 2016 Taikella on 40 läänintaiteilijaa.

Lisätietoja:

Hanna Susitaival
Erityisasiantuntija
Taiteen edistämiskeskus, Joensuun sivutoimipiste
p. 0295 330 910
hanna.susitaival@minedu.fi


Minna Sirnö
Johtaja
Taiteen edistämiskeskus
p. 0295 330 719
minna.sirno@minedu.fi