Valtion taiteilija-apuraha 304 taiteilijalle

Valtion taidetoimikuntien jakamat apurahat ovat taiteenalasta riippuen viisi-, kolmi-, yksi- ja puolivuotisia. Apurahojen määrä ja pituudet vaihtelevat taiteenaloittain. Uusi apurahakausi alkoi vuoden 2016 alusta.

Taiteilija-apuraha jaettiin nyt ensimmäistä kertaa performanssi- ja esitystaiteen, valo- ja äänitaiteen ja ympäristötaiteen aloille. Kaiken kaikkiaan taiteilija-apurahoja myönnettiin 20 eri taiteenalan ammattitaiteilijoille.

Valtion taiteilija-apurahan turvin työskentelee vuosittain lähes 600 taiteilijaa, mikä on noin kolme prosenttia maamme taiteilijakunnasta. Apuraha on tarkoitettu eri alojen ammattitaiteilijoille pitkäjänteiseen taiteelliseen työskentelyyn. Osa apurahoista on kiintiöity nuorille ja uransa alussa oleville taiteilijoille.

Veroton apuraha on 1 692 euroa kuukaudessa. Tästä summasta taiteilija maksaa itse oman sosiaaliturvansa. Vuositasolla apurahoja maksetaan kaikkiaan noin 11 miljoonaa euroa.

Toimikunnat saivat vuodelle 2016 yhteensä 2570 taiteilija-apurahahakemusta. Apurahan sai 12 prosenttia hakijoista. Eniten hakijoita on kuvataiteessa, johon tuli lähes 700 taiteilija-apurahahakemusta.

Päätöksenteossa käytettyjä vertailuperusteita

Katso apurahan saajat verkkosivuiltamme:

Arkkitehtuuri

Elokuvataide

Kirjallisuus

Kuvataide

Kuvitus ja sarjakuva

Mediataide

Monitaide

Muotoilu

Musiikki

Näyttämötaide

Performanssi- ja esitystaide

Sirkustaide

Taidejournalismi

Tanssitaide

Valo- ja äänitaide

Valokuvataide

Ympäristötaide

 

Hakijamäärät ja myönnetyt apurahat taiteenaloittain vuonna 2016

Ala

Hakijamäärä (hlö)

Myönnetyt  apurahat (hlö)

Myönnetyt apurahat suhteessa hakijamäärään (%)

Maksussa olevat taiteilija-apurahavuodet vuonna 2016

Arkkitehtuuri

25

6

24 %

11

Elokuva

116

13

11 %

26

Kirjallisuus (ml. kääntäjät)

373

50

13 %

103

Kuvataide

698

59

8 %

138

Mediataide

110

10

9 %

16

Monitaide

139

10

7 %

18

Muotoilu

153

17

11 %

32

Musiikki

293

44

15 %

69

Näyttämötaide

229

39

17 %

44

Performanssi- ja esitystaide

25

4

16 %

3

Sarjakuva- ja kuvitustaide

75

8

11 %

8

Sirkustaide

43

8

19 %

9

Taidejournalismi

36

4

11 %

7

Tanssitaide

113

16

14 %

30

Valo- ja äänitaide

11

3

27 %

2

Valokuvataide

123

12

10 %

28

Ympäristötaide

8

1

13 %

1

YHTEENSÄ

2570

304

12 %

545

 

Lisätiedot: Taiteen tukemisen päällikkö Esa Rantanen, p. 0295 330 720, esa.rantanen@minedu.fi