Pohjois-Savon taiteen edistämiseen tukea lähes 200 000 euroa

Taiteen edistämiskeskus ja Pohjois-Savon taidetoimikunta jakoivat vuodelle 2016 taiteen edistämiseen apurahoina ja avustuksina 194 784 euroa. Työskentelyapurahan sai 18 taiteilijaa ja kohdeapurahan 14 hakijaa. Lastenkulttuurin hankkeisiin sai tukea 10 hakijaa ja yhteisöjen erityisavustuksiin 5 hakijaa.

Työskentelyapurahoja myönnettiin 140 784 euroa, kohdeapurahoja jaettiin 20 000 euroa ja yhteisöjen taide- ja kulttuuritoimintaan 10 000 euroa. Lastenkulttuurin erityismäärärahasta alueen toimijat saivat tukea 24 000 euroa.

Työskentelyapurahaa haki 67 taiteilijaa ja haettu summa oli n. miljoona euroa, kohdeapurahan hakijoita oli 49. Lastenkulttuuritoimintaan haki tukea 20 hakijaa ja taide- ja kulttuuritoimintaa edistäviin hankkeisiin 18 yhteisöä.

Pohjois-Savon taidetoimikunta on yksi Taiteen edistämiskeskuksen (Taike) asiantuntijaelimistä. Se päättää vertaisarviointiin perustuvista taiteilijoille, taiteilijaryhmille ja yhteisöille myönnettävistä apurahoista ja palkinnoista alueellaan. Taiteen edistämiskeskus päättää yhteisöjen erityisavustuksista toimikuntaa kuultuaan.

Lisätietoja:
Erityisasiantuntijat Hanna Susitaival, p. 0295 330 910, hanna.susitaival@minedu.fi ja
Mikael Karikoski, p. 0295 330 880, mikael.karikoski@minedu.fi

Työskentelyapurahat

Elokuvataide

Ojala Pirjo, Kuopio, 5028 €
kolmen kuukauden työskentelyyn
        
Kirjallisuus

Nissinen Saija, Kuopio, 3352 €
kahden kuukauden työskentelyyn       

Kilpi Marko, Kuopio, 5028 €    
kolmen kuukauden työskentelyyn

Kekäläinen Tatu-Pekka, Kuopio, 6704 €        
neljän kuukauden työskentelyyn

Kuvataide        

1-vuotinen taiteelliseen työskentelyyn
    
Kokko Timo, Kuopio, 6704 €
neljän kuukauden työskentelyyn
    
Väisänen Arto, Kuopio, 10056 €    
½ -vuotinen työskentelyyn

Mediataide

Väisänen Johanna, Kuopio, 8380 €
viiden kuukauden työskentelyyn
        
Monitaide

Fält Emma Vilina, Kuopio, 8380 €
viiden kuukauden työskentelyyn
        
Muotoilu

Ström Elina, Kuopio, 5028 €
kolmen kuukauden työskentelyyn       

Musiikki

Metsäpelto Tatu, Kuopio, 6704 €
neljän kuukauden työskentelyyn
        
Vilagi Adam, Kuopio, 10056 €
½ -vuotinen työskentelyyn
        
Neuvonen Anssi, Kuopio, 8380 €
viiden kuukauden työskentelyyn
        
Näyttämötaide

Kivinen Miko, Kuopio, 10056 €
½ -vuotinen työskentelyyn

Sarjakuva

Heikkinen Jyrki, Kuopio, 5028 €
kolmen kuukauden työskentelyyn
        
Taidejournalismi

Hakala Sari, Kuopio, 6704 €
neljän kuukauden työskentelyyn
        
Tanssitaide

Väisänen Anna-Maria, Kuopio, 10056 €
½ -vuotinen työskentelyyn       

Valokuvataide

Tanskanen Tiina, Lahti, 5028 €
kolmen kuukauden työskentelyyn

Kohdeapurahat

Elokuvataide

Sironen Esa, Jyväskylä, 500 €
Snellman Kuopiossa: Suomi ennen Suomea J. V. Snellmanin silmin. Dokumenttielokuvan leikkaaminen DVD-formaattiin.   

Kirjallisuus

Kohdeapuraha, 2000€   

Kuvataide

Arvinen Mari, Suonenjoki, 1000 €
taiteelliseen työskentelyyn/materiaalikuluihin
    
Kuosmanen Juha, Lapinlahti, 1000 €
näyttelykustannuksiin ja materiaaleihin    

Airaksinen Jouni, Kuopio, 3000 €
näyttelykustannuksiin
    
Mediataide

Työryhmä Kivelä Ilkka, Kuopio, 1000 €
näyttelykustannuksiin
    
Jalasaho Eerika, Kuopio, 1500 €
näyttelykustannuksiin   

Monitaide

Työryhmä Elijoki Asta, Kuopio 1000 €
maahanmuuttajanuorille suunnatun EQUALITY=QUALITY -  yhteisötaideprojektin toteuttamiseen

Muotoilu

Mäki-Patola Leena, Varkaus, 1000 €
Retrospektiivisen näyttelyn toteuttamiseen   

Musiikki

Työryhmä Ylinen Timo, Kuopio, 2000 €
musiikkiesityksen konsertointia ja taltiointia varten
    
Laakso Markus, Kuopio, 1500 €
soololevyn studiokustannuksiin
    
Kinnunen Heikki, Nilsiä, 1500 €
Toivo Kärjen ennen julkaisemattomien kappaleiden esittämiseen Nilsiässä

Näyttämötaide

Räsänen Henry, Outokumpu, 2000 €
Runotapahtuman järjestämiseen Maarianvaarassa   

Ympäristötaide

Korpela Kristiina, Kuopio, 1000 €
ilmastonmuutokseen liittyvien teosten ja projektien toteuttamiseen

Erityisavustukset yhteisöille

Monitaide

Luovien alojen yhdistys Pro Mylly ry, Kuopio, 2000 €    
Luovien alojen yhdistys Pro Myllyn taiteilijoiden yhteisnäyttelyn järjestämiseen Kulttuurikeskus Poleenissa, Pieksämäellä

Musiikki

Sonkajärvi Soi ry, Sonkajärvi, 2500 €
Sonkajärvi Soi festivaalin konserttien järjestämiseen                

Näyttämötaide

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta, Joensuu, 2000 €    
SYTY-festivaalin järjestämiseen

Valokuvataide

Victor Barsokevitsch-Seura ry / VB-valokuvakeskus, Kuopio, 2000 €    
PS16 - Pohjois-Savon valokuvan aluenäyttelyyn 2016   

Ympäristötaide

Arkkitehtuuri- ja Ympäristökulttuurikoulu Lastu ry, Lapinlahti, 1500 €    
Työpajakokonaisuuteen Hahmota, korjaa rakennussuunnittelijoille ja alan opiskelijoille

Lastenkulttuurin tuki

Kuvataide

Hautamäki Hanne, Kuopio, 2000 €
Luovan toiminnan kautta lapsen tunneilmaisun ja sosiaalisten taitojen kehittämiseen

Monitaide

Työryhmä Jauhiainen Ulla - Sisko, Espoo, 2700 €
Kalevalainen ensiapulaukku- esityksen kiertuekuluihin Ylä-Savon alakouluilla       

Kohdeapuraha 2300 €           

Kekäläinen Tiina, Kuopio, 3000 €    
lapsille suunnatun taide-   ja tietokirjan kustannuskuluihin       

Näyttämötaide

Työryhmä Härmä - Leinonen Lilli, Iisalmi, 2000 €     
kiertävän musiikkia ja tanssia sisältävän teatteriesityksen toteuttamiseen ja työpajan suunnitteluun    

Arkkitehtuuri

Arkkitehtuuri- ja Ympäristökulttuurikoulu Lastu ry, Lapinlahti, 2700 €    
säännöllisesti kokoontuvan kädentaitopajan tai muun työpajan kuluihin

Elokuva

Itä-Suomen audiovisuaalisen kulttuurin koulutus- ja kehittämisyhdistys ISAK ry, Kuopio, 2700 €
Kuopion Vilimit-elokuvatapahtuma 2016: Lasten ja Nuorten vuosi - lapsille ja nuorille suunnatun ohjelman lisäämiseen

Monitaide

Pohjois-Savon Kirjallinen Yhdistys Vestäjät ry, Kuopio, 2600€    
musiikkia, kuva- ja sanataidetta yhdisteleviin työpajoihin alle kouluikäisille yhteistyössä Kuopion kaupungin orkesterin kanssa

Musiikki

Kuopion kamarimusiikkiseura ry, Kuopio, 2000 €    
Musiikkisadun "Haapaneitty, mettäntyttö" toteuttamiseen Pohjois-Savossa        

Sisä-Savon Sävelet ry, Suonenjoki, 2000€    
Poikkitaiteellisen lasten ja nuorten taideleirin järjestämiseen Suonenjoella kesällä.