Tanssitaiteen työnhakuklubi aloittaa huhtikuussa

Varsinais-Suomen taidetoimikunta järjestää yhteistyössä Läntisen tanssin aluekeskuksen kanssa työnhakuklubin tanssitaiteen ammattilaisille. Nyt järjestettävä tanssitaiteen työnhakuklubi on ensimmäinen taidealoilla toteutettava, eri taiteen aloille tulevaisuudessa räätälöitävä työnhakuun ja urasuunnitteluun keskittyvä ryhmämuotoinen tukipalvelu. Työnhakuklubien tehtävä on parantaa osallistujien työnhakutaitoja, lisätä tietoa työmarkkinoilla menestymisestä ja aktivoida valmennettavaa tehokkaaseen ja tulokselliseen työnhakuun.

Työnhakuklubeilla ratkotaan tanssiammateissa työskentelevien työnhaun haasteita ja ongelmia. Klubissa pureudutaan myös urasuunnitteluun (mm. koulutus) ja työnhakuun liittyvien asiakirjojen työstämiseen.  Klubitoimintaan osallistujilla on käytettävissään ohjaajan ja ryhmäläisten tuki. Ohjaajana toimii Varsinais-Suomen taidetoimikunnan työnsuunnittelija Ilona Wakonen.

Työnhakuklubi on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat ja tarvitsevat urasuunnitteluapua ja -palveluita. Palvelu on maksutonta.

Klubi kokoontuu kerran viikossa torstaisin kuuden viikon ajan. Klubikokoontumiset alkavat viikolla 16, ensimmäinen kokoontuminen on 19.4.2012 klo 11 – 15.

Ilmoittautumiset maaliskuun loppuun mennessä Ilona Wakoselle osoitteeseen ilona.wakonen@vstaide.fi tai numeroon 040-182 0818.

Lisätiedot:

Ilona Wakonen
työnsuunnittelija
Varsinais-Suomen taidetoimikunta
ilona.wakonen@vstaide.fi
puh. 040 182 0818

Lotta Skaffari
Toiminnanjohtaja
Läntinen tanssin aluekeskus
lotta.skaffari@l-tanssi.fi
+ 358 400 546 012