Taide ulkoilee

Taiteen edistämiskeskuksen ja Taikusydämen yhteisessä Taide ulkoilee -kampanjassa viedään taidetta ihmisten lähelle ja luodaan taiteen ympärille kohtaamisia ja keskusteluja. Kampanjalla lisätään taiteen saatavuutta ja saavutettavuutta sekä tietoisuutta taiteen hyvinvointivaikutuksista.

Taiteen ulkoilutukset toteutuvat ympäri Suomea erilaisina. Tapahtumissa paikalliset taiteilijat tekevät taidetta paikoissa, joissa taidetta ei normaalisti ole koettavissa. Eri taiteen lajit ovat edustettuna monipuolisesti. Tapahtumissa on mukana paikallisvaikuttajia tutustumassa toimintaan ja keskustelemassa taiteesta ja taiteen vaikutuksista tapahtuman osallistujien kanssa.

Taiteen ulkoilutuksia tapahtuu 19.3.–8.6.2016 Taikusydämen ja Taiken toimijoiden järjestäminä Varsinais-Suomessa, Pirkanmaalla, Jyväskylän seudulla, Kuopiossa ja Rovaniemellä.

Tunnelmia ja kuvia ulkoilutuksista löytyy kampanjan blogista www.taideulkoilee.fi.

Myös muita taidetoimijoita ja taiteilijoita kannustetaan viemään taidetta uusiin paikkoihin. Projektin Facebook-sivuille voi kuka tahansa viedä kuvia ja tunnelmia taiteen tekemisestä uusissa paikoissa www.facebook.com/taideulkoilee.

Taide tulee nyt siis sinne missä ihmisiä on ja missä sille on tarvetta!

Taikusydän on taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia -toiminnan monialainen ja poikkihallinnollinen koordinaatio-, kehittämis- ja yhteyspiste. Sen tavoitteena on vakiinnuttaa taide ja kulttuuri pysyväksi osaksi hyvinvointipalveluita.

Taiteen edistämiskeskus on valtion asiantuntija- ja palveluvirasto, jonka tehtävänä on edistää taidetta ja ammattitaiteilijoiden työtä ja toimeentuloa. Taiken sisällä toimii Taiteen käytön, hyvinvoinnin ja osallistamisen kehittämisohjelma, jonka tehtävä on edistää taiteen hyvinvointivaikutuksia.

Lisätietoja:
Arttu Haapalainen
taiteen ja hyvinvoinnin läänintaiteilija
Taiteen edistämiskeskus, Pirkanmaan toimipiste
puh. 0295 330 843
arttu.haapalainen@minedu.fi
www.taike.fi

Anna-Mari Rosenlöf
Projektipäällikkö | Project manager
Taikusydän – taiteen hyvinvointivaikutusten valtakunnallinen yhteyspiste
Turun ammattikorkeakoulu, Taideakatemia  
puh./tel.  +358 50 5985257
anna-mari.rosenlof@turkuamk.fi
www.turkuamk.fi/fi/tutkimus-kehitys-ja-innovaatiot/tutkimusryhmat/kulttuurihyvinvointi