Design Week Kuopio-tapahtumassa luodaan ja uudistetaan kuopiolaista muotoilukulttuuria

Design Week Kuopio 18.-24.4.2016 on iloisten kohtaamisten kaupunkitapahtuma joka tuo yhteen ammattilaisia ja tekee alueen korkeatasoista muotoiluosaamista näkyväksi. Ensimmäistä kertaa järjestettävä savolaisen muotoilun viikko tulee tarjoamaan sisältöä kaikille muotoilusta kiinnostuneille.

Mukana on näyttelyitä, seminaareja, workshop-pajoja ja kaupungin kehittämistä muotoilun keinoin. Designviikolla voi muun muassa tavata muotoilijan, kehittää liikeideaasi tai tehdä ostoksia. Tapahtuman mobiiliohjelma löytyy osoitteesta designweekkuopio.com.

Design Week Kuopio on Itä-Suomen Muoto ry:n kärkihanke muotoilualan edistämiseksi Itä-Suomessa. Pohjois-Savosta on puuttunut muotoilualan organisaatio, joka toimisi alueen muotoilun uudistajana, ammatillisena edunvalvojana sekä alan ja työskentelyedellytysten edistäjänä.Yhdistys toimii tiiviissä yhteistyössä alan kattojärjestön Teollisuustaiteen Liitto Ornamon kanssa, jolla on aluillaan valtakunnallinen maakuntatoimintamalli alan edistämiseksi.

Designviikon tavoitteena on herättää ajattelemaan mitä muotoilu on, mitä sen avulla voidaan saada aikaan sekä tehdä muotoilua näkyväksi arkipäivässä. Muotoilukentän haasteita Itä-Suomessa ovat vähäinen verkostoituminen, muotoilukentän pirstaleisuus sekä hajanaiset resurssit muotoilun edistämiseen. Usein kysyntä ja tarjonta eivät kohtaa. Itä-Suomen Muoto ry ja Design Week Kuopio perustettiin vastaamaan näihin haasteisiin.

Muotoilu ja muotoilijoiden työ on murroksessa. Yhä useammin muotoilijan on luotava itse työ, tiimi ja tehtävä. Uusi ja laajempi muotoilunkäsite ja muotoilun mahdollisuudet ovat hitaasti juurtumassa käytäntöön. Muotoilu on laajentunut perinteisistä merkityksistään palveluihin ja muihin aineettomiin tekijöihin. Se on tullut mukaan kaupunkisuunnitteluun sekä julkisen taiteen prosenttiperiaatteen piiriin yhdessä visuaalisten taiteiden kanssa.

Muotoilulla on pitkä ja arvokas historia Kuopiossa niin koulutuksen, tunnettujen ammattilaisten kuin alan yritysten ansiosta. Muotoilu koskettaa kaikkia ja on erottamaton osa arkeamme esineiden, rakennetun ympäristön ja käyttämiemme palveluiden kautta. Design Week Kuopio –tapahtuman tavoitteena on tuoda tämän alueen menestyksekkäät toimijat esille kaupunkilaisille, yrityksille ja kaikille muotoilun kentällä toimiville.

Tapahtumakokonaisuutta koordinoi Itä-Suomen Muoto ry.
info@designweekkuopio.com, puh. 044 7717098, www.designweekkuopio.com

Facebookissa

Instagramissa #designweekkuopio


Sidosryhmät ja kumppanuudet:

Taiteen Edistämiskeskus Itä-Suomen aluetoimipiste, Kuopion kaupunki, Kuopion Museo, Kuopion Taidemuseo, Teollisuustaiteen Liitto Ornamo ja Kuopion Rouvasväenyhdistys.

Mukana toteuttamassa ohjelmaa ovat muiden muassa Savonia-amk Muotoilu, Satamankulma sekä lukuisa joukko alan yrittäjiä ja yrityksiä, mm. Kuopio Innovation, Bella-Veneet Oy, Osakeyhtiö Saurum, Piirre Collective ja Vepsäläinen Oy.


Lisätietoja:

Anu Muurinen
Muotoilun ja arkkitehtuurin läänintaiteilija
Taiteen edistämiskeskus, Itä-Suomen aluetoimipiste
anu.muurinen@minedu.fi
p. 0295 330 882