Auta Taikea kehittämään toimintaansa ja vastaa kyselyyn!

Keräämme Taiken toiminnan kehittämiseksi palautetta sidosryhmiltämme. Kyselyn toteuttaa yhteiskuntatieteiden tohtori Sakarias Sokka. Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti ja nimettöminä.

Kaikkien vastaajien kesken arvotaan Museokortti, jolla pääsee vuoden ajan yli 200 museokohteeseen eri puolella Suomea.

Vastaa kyselyyn

Kysely on osa Taiteen edistämiskeskuksen (Taike) toimintaan liittyvää selontekoa. Taike sopi vuoden 2013 tulossopimusneuvotteluissa opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) kanssa, että Taike toimittaa vuonna 2016 ministeriölle selonteon toiminnastaan suhteessa tehtäviinsä ja odotuksiin.

Sidosryhmäkyselyssä on monivalintakysymyksiä, ja niitä voi täydentää avoimilla vastauksilla. Vastaukset käsitellään ja raportoidaan siten, että tietoja ei voi yhdistää yksittäiseen vastaajaan.

Kyselyn lisäksi selonteossa hyödynnetään lakiuudistuksen yhteydessä vuonna 2012 kertynyttä valmisteluaineistoa sekä virastoon vuodesta 2013 kertyneitä kysely- ja palauteaineistoja, muun muassa maaliskuussa 2016 taidetoimikuntien jäsenille suunnattua toimikuntakyselyä.

Selonteon tekee yhteiskuntatieteiden tohtori Sakarias Sokka, joka luovuttaa raporttinsa elokuun alussa Taikelle. Ennen selonteon luovuttamista OKM:lle Taike pyytää asiantuntijaelimiltään ja keskeisiltä sidosryhmiltään siitä lausunnot, ja toimittaa ne selonteon liitteenä ministeriöön.

Selvityshenkilö Sakarias Sokka työskentelee kulttuuripolitiikan yliopistonlehtorina Jyväskylän yliopistossa.

Hän on perehtynyt monipuolisesti suomalaisen taide- ja kulttuuripolitiikan taustoihin ja nykytilaan. Väitöskirjassaan (2012) hän selvitti vertaisarvointikäytäntöjen kehitystä ja vakiintumista osaksi suomalaista taidehallintoa. Hänellä on myös omaa käytännön kokemusta taidealan hakemusten arvioinnista.

Lisätietoja: selvityshenkilö Sakarias Sokka, sakarias.sokka@gmail.com ja johtaja Minna Sirnö, minna.sirno@minedu.fi

Kooste Taiteen edistämiskeskuksen tehtävistä, laki (657/2012) ja asetus (727/2012) Taiteen edistämiskeskuksesta