Raija Kuisman valtakunnalliselle työlle taidetoimikunnan huomionosoitus

Satakunnan taidetoimikunta on päättänyt huomioida porilaisen kuvataiteilijan Raija Kuisman poikkeuksellisen pitkäaikaisen ja aktiivisen työn valtakunnallisissa kuvataiteen etujärjestöissä.

Raija Kuisma on toiminut Suomen Kuvataidejärjestöjen liitto ry:n hallituksessa 2004–2013, Kuvasto ry:n hallituksessa 2004–2015 ja Suomen Taiteilijaseuran edustajistossa useina vuosina. Hän jatkaa edelleen Suomen Taideakatemian säätiön hallituksessa, jonka jäsen hän on ollut vuodesta 2015. Kuisma oli pitkään myös Porin Taiteilijaseuran puheenjohtaja.

Raija Kuisma on valtakunnallisessa työssään pitänyt tärkeänä taiteilijoiden oikeuksien edistämistä ja eri alueiden taiteilijoiden tasa-arvoista huomioimista.

– Taiteilijat tarvitsevat puolestapuhujia Helsingin päässä. Täytyy olla eri alueilta tulevia paikallisia ihmisiä, jotka ehdottavat henkilöitä erilaisiin kuvataiteen valtakunnallisiin apurahalautakuntiin ja elimiin. Alueellisuus ei tule huomioiduksi, jos rahoituksesta ja näyttelyiden jurytyksestä päättävät ovat ainoastaan pääkaupunkiseudulta, toteaa Kuisma.

Kuisman mukaan esimerkiksi Satakunnan taiteilijat jäävät helposti vaille ansaitsemaansa huomiota, vaikka monet ovat ammattitaidoltaan ja tuotannoltaan valtakunnan kärkitasoa.

Raija Kuisma on ollut Kuvaston hallituksessa mukana Suomen Kuvataidejärjestöjen liiton edustajana yli kymmenen vuotta. Hän pitää kuvataiteilijoiden tekijänoikeuksista huolehtimista erittäin tärkeänä. Teosten käytön luvatonta valvontaa tulee edelleen lisätä koko valtakunnan alueella ja myös kansainvälisesti.

– Onneksi juuri tällä hetkellä kuvataiteilijoiden asioista puhutaan oikeilla nimillä, eikä hyväksytä sitä, että kuvataiteilijat tekevät työtä täysin ilman korvausta, useimmiten jopa maksavat oikeudesta näyttää teoksiaan julkisesti. Kuisma toteaa.

Lisätietoja

http://www.raijakuisma.fi

Satakunnan taidetoimikunnan puheenjohtaja Päivi Setälä, paivi.setala@pori.fi, p. 044 7011 086

Taiteen edistämiskeskuksen erityisasiantuntija Henri Terho, henri.terho@minedu.fi, p. 0295 330 901