Päätökset vuoden 2016 kuvataiteen näyttöapurahoista toukokuun loppuun mennessä

Opetus- ja kulttuuriministeriö nimitti kuvataiteen näyttöapurahalautakunnan kaudelle 2016–2018 maaliskuun loppupuolella, joten lautakunta pääsi aloittamaan työnsä tänä vuonna vasta huhtikuussa.

Päätökset apurahoista tehdään kuitenkin toukokuun loppuun mennessä. 

Uuden lautakunnan puheenjohtaja on dekaani Markus Konttinen ja koko kokoonpano varajäsenineen löytyy Taiken verkkosivuilta osoitteesta http://www.taike.fi/fi/web/kuvataide/nayttoapurahalautakunta.

Näyttöapurahahakemuksia saapui määräaikaan mennessä 750. Apuraha on mahdollista myöntää 120 hakijalle.

Lisätietoja: erityisasiantuntija Henri Terho, henri.terho@minedu.fi, 0295 330 901