Avoin haku Taiteilijaresidenssiohjelmaan

Taiteen ja hyvinvoinnin läänintaiteilija Pauliina Lapio ja Jyväskylän kaupungin vanhuspalvelut ovat yhteistyössä rakentaneet taiteilijaresidenssiohjelmaa Jyväskylän kaupungin ympärivuorokautisen asumisen ja hoidon yksiköihin viime vuodesta alkaen suunnitelmallisesti. Tavoitteena on pitkäkestoinen yhteistyö taiteen käytön edistämiseksi hoivalaitoksissa. Residenssiohjelmassa korostuu ennen kaikkea asukkaiden elämänlaadun paraneminen pitkäkestoisen ja suunnitelmallisen taidetarjonnan myötä, taiteen ammattilaisten työllistyminen sote-sektorille sekä saavutettavuuden näkökulma asukkaiden kannalta ja taiteen käytössä.

Avoin haku Taiteilijaresidenssiohjelmaan | Viimeinen hakupäivä 27.5.2016

Uusi taiteilijaresidenssiohjelma ammattitaiteilijoille, paikkana vanhusten ympärivuorokautisen asumisen ja hoidon yksiköt Jyväskylässä.

Hakuaika: 2.-27.5.2016

Etsimme syyskaudelle taiteen ammattilaisia, jotka haluavat tehdä taidetta ja työskennellä hoivayhteisössä residenssitaiteilijana. Tässä on tekijöille mahdollisuus olla mukana kehittämässä residenssitoimintaa vanhusten ympärivuorokautisessa asumisessa. Haemme taiteilijoita residenssijaksolle kaikilta taiteen aloilta joko työparina tai yksin, ehdotetusta projektista ja sisällöstä riippuen. Teemana syksyn residenssijaksoilla on Elämämme tarinat. Valittujen taiteilijoiden kanssa tehdään lopullinen residenssisuunnitelma yhteistyössä arviointitiimin kanssa, joka koostuu laitoksen henkilökunnasta, esimiehestä ja taiteen edustuksesta. Residenssitaiteilija ei asu yksikössämme. Tehtävään valitaan joko kaksi taiteilijaa kymmeneksi viikoksi (2,5 kk) tai neljä taiteilijaa kukin viideksi viikoksi. Ajanjakso sovitetaan työn sisällön ja hoivayksiköiden mukaan. Residenssijaksot sijoittuvat 15.8.–30.11.2016 välille. Valinnat residenssitaiteilijoista tehdään kesäkuun aikana

Residenssiohjelman ehdot:

Kesto: Projektin pituus joko 5 viikkoa tai 10 viikkoa
Työaika: 50 % työajalla (noin 20 h /viikko sis. raportointi ja suunnittelutyö, noin 3,5 h/päivä), työaika sijoittuu aamun ja päivän ajalle, noin klo 9-15 välille päivästä riippuen.
Korvaus: 50 % työajan mukaan, taiteilija laskuttaa Jyväskylän kaupungin vanhuspalveluita 5 viikon jaksolta 1600 € tai kymmenen viikon jaksolta 3200 €. Hinta sisältää työnantajakulut.

Mitä arvostamme:
-    Kokemusta työskentelystä hoivaympäristössä
-    Osallistavaa työtapaa, myös omaa vapaata taiteellista työskentelyä voi olla mukana
-    Sosiaalisia taitoja, positiivista suhtautumista vanhustyöhön ja ennakkoluulottomuutta 

Tehtävän kuvaus:
Hoivayksiköissä asukkaat ovat monisairaita, toimintakyvyiltään jo heikkoja vanhuksia, jotka tarvitsevat apua päivittäisissä toimissaan. Osa on vuodepotilaita. Taiteilija työskentelee sekä asukkaiden että tilanteen mukaan myös laitoksissa vierailevien omaisten kanssa, myös henkilökunta arvostaa taiteilijoiden työskentelyä ja ammattitaitoa. Tuomme residenssiohjelmalla taidekokemuksia niille, jotka eivät itse pysty tai voi osallistua omaehtoisesti taiteen äärelle.

Lähetä avoin hakemus ja projektikuvaus määräpäivään mennessä. Kuvaa hakemuksessasi sitä, miten otat asukkaat huomioon työskennellessäsi yhteisössämme, miten omaiset voisivat olla mukana, onko henkilökunnalle huomioita? Kuvaa myös sitä, miten teema Elämämme tarinat näkyy työskentelyssäsi. Onko residenssissä jokin lopputulema, kuten näyttely, juhla, esitys tms?  Hakemus voi olla ideapaperi siitä, mitä aiot viiden tai kymmenen viikon aikana tehdä residenssissä. Kerro myös aikataulutoiveesi (välillä elokuu-marraskuu) ja se, että kuinka paljon aikataulussa on sovitteluvaraa. Yksiköissä on tarkka päivärytmi ja runko, joka suunnitellaan tässä residenssijaksossa uudella tavalla, kulttuuria ja taidetta viikko-ohjelmaan mukaan ottaen.

Voit hakea residenssiohjelmaan joko yksin, valmiina työparina jonkun toisen taiteilijan kanssa tai jos sinulla ei ole paria, mutta haluat työskennellä parina, voit ilmoittaa sen hakemuksessa. Tarjoamme työnohjausta valituille taiteilijoille residenssijaksoon sisältyen.

Taiteilijaresidenssiohjelma on uusi toimintamuoto Jyväskylässä, josta pyritään saamaan vakiintunutta toimintaa, osaksi laitosten arkea ja toimintaa.

Avoin hakemus, jossa suunnitelma residenssijaksolle, taiteilijan CV ja mahdolliset suositukset osoitetaan sähköpostitse 27.5.2016 mennessä osoitteeseen helena.hjelt@jkl.fi

Lisätietoja antavat:

Taiteilijaresidenssiohjelman sisältö:
Pauliina Lapio
Taiteen ja hyvinvoinnin läänintaiteilija
Taiteen edistämiskeskus
pauliina.lapio@minedu.fi
p. 02 95330833
http://www.taike.fi/fi/web/keski-suomi/keski-suomi

Hoivayksikön toiminnasta, residenssin olosuhteista ja käytännön arjesta lisätiedot:
Helena Hjelt
Ohjaaja
Ympärivuorokautisen asumisen ja hoivan yksiköt
Jyväskylän kaupunki
helena.hjelt@jkl.fi
p. 014 266 3832 (tavoitettavissa ma-to)
http://jkl.fi/ikaantyneet/asuminen/pitkaaikaishoito

Taiteilijaresidenssin pilottijaksosta syksyllä 2015 tehty raportti löytyy osoitteesta:
http://www.taike.fi/fi/web/keski-suomi/hankkeet/-/project/viewProject/272