Taidetoimikuntien ehdokasasettelu käynnissä

Taiteen edistämiskeskus pyytää jäsenehdokkaita valtion ja alueellisiin taidetoimikuntiin 15. kesäkuuta mennessä. Taideneuvosto nimeää jäsenet ensi vuoden alusta alkavalle kaksivuotiskaudelle syksyllä.

Ehdokkaita valtion taidetoimikuntiin pyydetään noin 240 taiteen kannalta merkittävältä taholta ja alueellisiin taidetoimikuntiin noin 600 taiteen aseman kannalta merkittävältä alueelliselta taholta. Uusi opetus- ja kulttuuriministeriön asettama taideneuvosto päättää syksyllä lisäksi valtion taidetoimikuntien lukumäärän, nimet ja jäsenmäärän sekä alueellisten taidetoimikuntien jäsenmäärät. Alueellisia taidetoimikuntia on 13.  

Taidetoimikunnat päättävät vertaisarviointiin perustuvista taiteilijoille, taiteilijaryhmille ja yhteisöille myönnettävistä apurahoista ja palkinnoista. Taiteen edistämiskeskus saa vuosittain noin 14 000 hakemusta, joista noin kaksi kolmasosaa käsitellään valtion taidetoimikunnissa.

Toimikunnan jäsenellä tulee olla hyvä taiteellinen asiantuntemus. Taideneuvosto huolehtii siitä, että toimikuntien taiteellinen ja muu asiantuntemus on monipuolinen. Myös kielelliset ja alueelliset näkökohdat otetaan huomioon. Sama henkilö voi olla jäsen enintään kaksi toimikautta peräkkäin ja sen jälkeen aikaisintaan kahden vuoden kuluttua uudelleen.

Taiken kirje jäsenehdokkaiden nimeämiseksi valtion taidetoimikuntiin

Tahot, joilta ehdotuksia pyydetään valtion taidetoimikuntiin

Taiken kirje jäsenehdokkaiden nimeämiseksi alueellisiin taidetoimikuntiin

Tahot, joilta ehdotuksia pyydetään alueellisiin taidetoimikuntiin

Lisätietoja: Taiteen edistämiskeskus, taiteen tukemisen päällikkö Esa Rantanen, p. 0295 330 720, esa.rantanen@minedu.fi