Taiteen edistämiskeskuksen hakuajoissa ja tukimuodoissa muutoksia syksyllä

Ensi syksystä lähtien monien apurahojen ja avustusten hakuajat muuttuvat, hakuilmoitukset uudistuvat ja sähköinen asiointi on apurahanhakijoiden lisäksi mahdollista myös yhteisöhakijoille. Ylimääräisistä taiteilijaeläkkeistä päättää vastedes Taike.

Valtakunnalliset tuet ovat haettavana pääosin syksyllä. Alueellisten tukien hakuajat siirtyvät syksystä helmikuuhun 2017. Tällöin valtion taidetoimikuntien syksyn hakujen päätökset on jo tehty, ja ne voidaan ottaa huomioon alueiden päätöksissä. Jatkossa kohdeapurahoja ja erityisavustuksia on mahdollista käyttää kahden vuoden ajan.

Taiken matka-apurahat muuttuvat syyskuusta lähtien taiteilijoiden liikkuvuusapurahoiksi, joita voidaan myöntää matkakulujen lisäksi myös työskentelykustannuksiin ulkomailla. Ne korvaavat myös aiemmat residenssiapurahat.

Ylimääräisistä taiteilijaeläkkeistä päättää opetus- ja kulttuuriministeriön sijasta vastedes Taiteen edistämiskeskus. Eläkettä haetaan Taiteen edistämiskeskukselta, ja hakuaika on edelleen syyskuu. Eläkettä haetaan edelleen paperilomakkeella.

Kirjailijoiden ja kääntäjien kirjastoapurahoja ja kuvataiteen näyttöapurahoja haetaan entiseen tapaan tammikuussa sähköisessä asioinnissa.
Uudistetut hakuilmoitukset päivitetään Taiken verkkosivuille viimeistään kuukautta ennen haun avautumista.

Lisätietoja syksyn hakuajoista saat Taiken asiakaspalvelusta asiakaspalvelu@taike.fi sekä taiteenalojen ja alueiden nettisivuilta http://www.taike.fi/fi/web/taiteenalat tai http://www.taike.fi/fi/web/alueet

Valtionavustusten hakuajat syksy 2016 - kevät 2017 
Huom! Muutokset mahdollisia – tarkista hakuajat aina Taiken sivuilta www.taike.fi

Ylimääräiset taiteilijaeläkkeet to 1.9. – pe 30.9.2016 (paperihaku)
   
Valtakunnalliset apurahat ja avustukset  
Valtion taiteilija-apurahat ke 1.3. – pe 31.3.2017
Kohdeapurahat taiteilijoille ja työryhmille pe 30.9. – ti  15.11.2016
Erityisavustukset yhteisöille pe 30.9. – ke 2.11.2016
Toiminta-avustukset yhteisöille pe 30.9. – ke 2.11.2016
   
Ohjelmalliset tuet  
Kulttuurin hyvinvointivaikutukset yhteisöille pe 30.9. – ke 2.11.2016
Avustukset monikulttuurisuuden edistämiseen ja rasismin vastaiseen toimintaan yhteisöille pe 30.9. – ke 2.11.2016
Apurahat monikulttuurisuuden edistämiseen taiteilijoille ja työryhmille pe 30.9. – ke 2.11.2016
Taideneuvoston kehittämisavustukset ke 15.2. – ke 15.3.2017
Prosentti rakennuskustannuksista taiteelle -erityisavustukset yhteisöille ke 15.2. – ke 15.3.2017
Lastenkulttuurin kohdeapurahat taiteilijoille ja työryhmille ke 15.2. – ke 15.3.2017
Lastenkulttuurin erityisavustukset yhteisöille ke 15.2. – ke 15.3.2017
   
Liikkuvuustuki  
Taiteilijoiden matka-apurahat hakuaika päättyy 30.8.2016
Matka-apurahat muuttuvat 30.8. haun jälkeen liikkuvuusapurahoiksi
Taiteilijoiden liikkuvuusapurahat (aiemmat matka- ja residenssiapurahat yhdistettynä) hakuajat päättyvät ti 15.11.2016, ke 15.3.2017, ti 15.8.2017 jne.
Liikkuvuusapurahaa voidaan myöntää matka- ja työskentelykustannuksiin ulkomailla.
Residenssiavustukset yhteisöille pe 30.9. – ke 2.11.2016
   
Erityistuet  
Kuvataiteen näyttöapurahat taiteilijoille ma 2.1. -  ti 31.1.2017
Kirjailijoiden ja kääntäjien kirjastoapurahat ma 2.1. -  ti 31.1.2017
Elokuvan laatutuki yhteisöille ma 2.1. -  ti 31.1.2017
   
Alueelliset apurahat ja avustukset  
Kohdeapurahat taiteilijoille ja työryhmille ke 15.2. – ke 15.3.2017
Työskentelyapurahat taiteilijoille ke 15.2. – ke 15.3.2017
Erityisavustukset yhteisöille ke 15.2. – ke 15.3.2017