Frågor och svar om coronabidragen

Svar på frågor om coronabidragsansökan som börjar 30 november.

För vem är coronabidraget avsett?

Bidragen är avsedda för sammanslutningar inom konst och kultur. Bidrag kan ansökas av registrerade föreningar, andelslag, företag, enskilda näringsidkare och stiftelser.

Hur ansöker jag om coronabidrag?

Läs igenom utlysningen omsorgsfullt innan du fyller i ansökan. 

För ansökan behöver du en beskrivning av din tidigare verksamhet inom konst- och kulturbranschen, en projektplan och sammanslutningens bokslut från föregående år. Bokslut krävs inte av enskilda näringsidkare som inte är bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen.

Coronabidraget ansöks i Taikes e-tjänst. 

Hur stort är coronabidraget?

Understödsbeloppet är minst 20 000 euro. Bidragets ska användas under 2022.

Kan jag ansöka coronabidrag om jag redan fått ett bidrag under en tidigare ansökningsomgång?

Ja, du kan ansöka. Understöd beviljade av andra instanser beaktas i bedömningen av bidragsbehovet.

För vilka kostnader kan jag få coronabidrag? 

Bidraget är avsett för projekt som förstärker och utvecklar sammanslutningens verksamhet. Bidraget kan täcka 100 procent av projektets kostnader. Bidraget kan användas till projektets alla godända kostnader och användningen ska följas upp i bokföringen med ett eget kostnadsställe.

Kostnader som inte godkänns: 

 • avskrivningar
 • kostnader för medelsanskaffning
 • kostnader för affärs- och placeringsverksamhet
 • reserver
 • kalkylmässiga kostnader som inte grundar sig på redan verkställda kostnader
 • amortering av lån
 • räntor på lån
 • premier för icke-lagstadgade tilläggspensioner
 • uppsägningskostnader eller lönekostnader som betalas under uppsägningstid utan arbetsplikt
 • resultatbonus
 • rättegångskostnader
 • ersättningar fastställda av domstol
 • straffartade avgifter, som böter eller dröjsmålsräntor.

Frågor och svar om ansökningsblanketten

Vilken konstart ska jag välja? 

Välj den konstart som projektet huvudsakligen handlar om. Om ansökan inte passar in i någon konstart, välj multikonst.

En hurdan plan över stödets användning krävs?

Du behöver en projektplan för ansökan. Projektplanen svarar på frågorna vad, var, när, varför, för vem?

Vad ska jag bifoga?

Bifoga föregående års bokslut till ansökan. Bokslut krävs inte av enskilda näringsidkare som inte är bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen. Bilagorna kan inte skickas via e-post. Ansökningarna och bilagorna returneras inte.

Efter beslutet

När betalas understödet in på kontot?

Stipendiet betalas in på kontot i april 2022. 

Bidragets användning

Du ska lämna in en redovisning över bidragets användning senast 30 april 2023.

Viimeksi muokattu: 29.11.2021

Yhteystiedot

Taiteen edistämiskeskus
Hakaniemenranta 6, PL 1001
00531  Helsinki
Kartta

puh. 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Chat-asiakaspalvelu

Henkilöhaku