Frågor och svar om coronastipendierna

Svar på frågor om coronastipendieansökan som börjar 30 november

Vem kan ansöka coronastipendium?

Arbetsstipendierna är avsedda för yrkeskonstnärer för att minska inverkan av covid-19-pandemin. Stipendium beviljas inte 

  • för heltidsstudier
  • till arbetsgrupper
  • till enskilda näringsidkare (firmor).

Hur ansöker jag om coronastipendium?

Läs igenom utlysningen omsorgsfull innan du fyller i ansökan. För ansökan behöver du meritförteckning och arbetsplan.

Coronastipendiet ansöks i Taikes e-tjänst. 

Hur stort är coronastipendiet?

Stipendiebeloppet uppgår till 12 000 euro och det är avsett för sex månaders konstnärligt arbete inom perioden 1 april–31 december 2022. 

Stipendiemottagaren ska enligt lagen om pension för lantbruksföretagare betala en pensions- och olycksförsäkringspremie av stipendiet. Försäkringspremien fastställs enligt bland annat din ålder och den varierar mellan 13 och 25 % av stipendiebeloppet. Närmare information om försäkringen finns på www.mela.fi/sv/.

Kan jag samtidigt ha andra jobb? 

Om du under stipendiets användningstid arbetar i huvudsyssla och på heltid (100-procentig anställning), kan du inte få detta stipendium.  

Du kan få ett stipendium, om du under stipendiets användningstid jobbar deltid.

Kan jag ansöka coronastipendium om jag redan har fått coronastipendium under tidigare ansökningsomgångar?

Ja, du kan ansöka. I besluten beaktas tidigare beviljade coronastipendier, eventuella bidrag beviljade av andra instanser, sökandenas regionala fördelning, genrer inom konstarterna, jämställdhet och likabehandling.

Kan jag ansöka andra stipendier av Taike under 2022 om jag nu ansöker coronastipendium?

Du kan också ansöka andra av Taikes arbetsstipendier. Om du beviljas coronastipendium, kan du inte få:

  • Biblioteksstipendier för författare och översättare
  • Visningsstipendier för bildkonst
  • Regionalt arbetsstipendium

Coronastipendium beviljas inte heller åt sökanden som har fått konstnärstipendium för 2022 (också halvårigt).

Till vilka kostnader kan jag använda coronastipendiet? 

Stipendiet är avsett för den sökandes levnadskostnader. 

Inverkar coronastipendiet på arbetslöshetsstöden?

För stipendieperioden går det i regel inte att få arbetslöshetsdagpenning eller arbetsmarknadsstöd. Du ska själv utreda detta med förmånens betalare (arbetslöshetskassan eller FPA).

Frågor och svar om ansökningsblanketten

Vilken konstart ska jag välja? 

Välj den konstart som du huvudsakligen arbetar inom eller som ansökan gäller. Om ansökan inte passar in i någon konstart, välj multikonst.

Min ansökan visar ansökt belopp 0 €

Det ansökta beloppet på din ansökan är ok, fastän det visas som 0 € på ansökningsblanketten. 

En hurdan arbetsplan krävs?

Berätta kortfattat var du ska göra under stipendieperioden. Stipendiet beviljas för konstnärligt arbete och alla olika element av konstnärligt arbete kan ingå i arbetsplanen. 

Efter beslutet

När betalas understödet in på kontot?

Stipendiet betalas in på kontot i mars 2022. 

Kan coronastipendiets användningstid ändras?

Stipendiets användningstid är 1.4–31.12.2022 och den kan inte ändras. Du kan välja en användningsperiod på sex månader inom användningstiden. Stipendiet ska användas under en sammanhängande period. 

Stipendiets användning

I redovisningen över coronastipendiets användning ska du beskriva vad du gjorde under stipendieperioden. Du behöver inte bifoga kvitton över stipendiets användning till redovisningen. Du ska lämna in redovisningen över stipendiets användning senast 31 december 2022. 

Om din plan för stipendiets användning som du beskrivit i ansökan ändras, redogör för förändringar i stipendiets redovisning. 
 
Redovisningsblanketten finns i e-tjänsten. 

Viimeksi muokattu: 30.11.2021

Yhteystiedot

Taiteen edistämiskeskus
Hakaniemenranta 6, PL 1001
00531  Helsinki
Kartta

puh. 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Chat-asiakaspalvelu

Henkilöhaku