Frågor och svar om coronastipendierna

Svar på frågor om coronastipendieansökan som börjar 4 februari.  

Vem kan ansöka om coronastipendium? 

Arbetsstipendierna är avsedda för yrkeskonstnärer samt professionella inom kultur och kreativa branscher vars arbete och försörjning har minskat eller avbrutits på grund av covid-19-pandemin. Stipendium beviljas inte till sökande som 

har statens konstnärsstipendium under 2022 (också halvårigt) 

har beviljats något annat minst ettårigt stipendium för 2022 

tidigare har beviljats eller från början av 2022 beviljas extra konstnärspension 

vid ansökningstidpunkten har ett heltidsarbete (100 %) med månadslön i huvudsyssla 

får stipendium inom den föregående coronastipendieomgången (ansökningstiden slutade i december) 

vid ansökningstidpunkten studerar på heltid och är berättigad till studiestöd  

är en arbetsgrupp 

Om du är företagare, fyll i bara en ansökan antingen som privatperson (coronastipendier till konstnärer samt professionella inom kultur och kreativa branscher) eller som företagare (Taikes coronabidrag till enskilda näringsidkare och ensamföretagare). 

Hur ansöker jag om coronastipendium? 

Läs igenomutlysningen omsorgsfullt innan du fyller i ansökan.  

Coronabidraget ansöks i Taikes e-tjänst.  

Observera att på ansökningsformulärets sista sida i e-tjänsten måste du välja punkten ”Jag ger mitt samtycke till elektronisk delgivning av beslut som gäller ansökan”. Om du ansöker stipendium, ska du också i rullgardinsmenyn välja om du samtycker till beslutets offentlighet. Utan dessa val kan ansökan inte skickas i e-tjänsten. 
 
Du behöver ingen arbetsplan för ansökan. 

Hur stort är coronastipendiet? 

Stipendiebeloppet är 4 000–6 000 euro. En månads arbete motsvarar 2 000 euro. 

Stipendiebeloppet fastställs under behandlingen beroende på mängden ansökningar. Alla stipendiemottagare får samma belopp. Stipendiet är avsett för arbete och levnadskostnader under perioden 1.4–30.6.2022.

Kan jag samtidigt ha andra jobb?  

Om du under stipendiets ansökningstidpunkten arbetar i huvudsyssla och på heltid (100-procentig anställning) med månadslön, kan du inte få detta stipendium.   

Du kan få ett stipendium, om du under stipendiets användningstid jobbar deltid eller har tillfälliga uppdrag. 

Kan jag ansöka om coronastipendium om jag redan har fått coronastipendium under tidigare ansökningsomgångar? 

Ja, du kan ansöka. I besluten beaktas eventuella stipendier beviljade av andra instanser, de sökandes regionala fördelning, jämställdhet och likabehandling. Om du beviljas stipendium i den föregående ansökningsomgången av coronastipendier som slutade i december, beviljas du inte detta stipendium. 

Till vilka kostnader kan jag använda coronastipendiet?  

Stipendiet är avsett för den sökandes levnadskostnader och det kan användas t.ex. till att upprätthålla de egna yrkesfärdigheterna, planera verksamhet, repetera, utöva konstnärligt eller kreativt arbete eller till verksamhet som stöder det. 

Inverkar coronastipendiet på arbetslöshetsstöden? 

För stipendieperioden går det i regel inte att få arbetslöshetsdagpenning eller arbetsmarknadsstöd. Du ska själv utreda detta med förmånens betalare (arbetslöshetskassan eller FPA). 

Frågor och svar om ansökningsblanketten 

Vilken konstart ska jag välja?  

Välj den konstart som du huvudsakligen arbetar inom eller som ansökan gäller. Om ansökan inte passar in i någon konstart, välj multikonst. 

Min ansökan visar ansökt belopp 0 € 

Det ansökta beloppet på din ansökan är ok, fastän det visas som 0 € på ansökningsblanketten.  

Vad ska bifogas till ansökan? 

Inga bilagor behöver bifogas ansökan. Om du vill kan du bifoga din meritförteckning till ansökan, men motsvarande uppgifter ska också fyllas i på ansökningsformuläret.  

Går ansökan att komplettera? 

Ansökan kan inte kompletteras efter ansökningstidens slut.  

Frågor och svar om beslutet 

När får jag stipendiebeslutet?  

Du får meddelande om beslutet senast 8 april 2022. Beslutet skickas till dig i e-tjänsten. Du får ett meddelande per e-post när beslutet kan läsas i e-tjänsten.  

När betalas understödet in på kontot? 

Stipendiet betalas in på kontot i april 2022.  

Kan coronastipendiets användningstid ändras? 

Stipendiets användningstid är 1.4–30.6.2022 och den kan inte ändras. Du kan välja vilka månader du arbetar inom användningstiden. Stipendiet behöver inte användas i en oavbruten period. 

Stipendiets användning 

Mottagaren ska göra en redovisning över coronastipendiet. Redovisningen ska innehålla en beskrivning av arbetet under coronastipendieperioden. Du behöver inte bifoga kvitton över stipendiets användning till redovisningen. 

 

Du ska lämna in redovisningen över stipendiets användning senast 30 juni 2022.  

  

Redovisningsblanketten finns i e-tjänsten.  

 
Viimeksi muokattu: 07.02.2022

Yhteystiedot

Taiteen edistämiskeskus
Hakaniemenranta 6, PL 1001
00531  Helsinki
Kartta

puh. 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Chat-asiakaspalvelu

Henkilöhaku