Taustakuva

Arkkitehtuuri

Tavallinenkin rakennus
voi olla hieno.

- Sauli

Viimeksi muokattu: 01.09.2016

Arkitektur- och formgivningskommissionen

Kommissionen är expertorgan inom arkitektur och formgivning.

I år arbetar 11 arkitekter som stipendiater. 3 av dem har ett treårigt, 4 ett treårigt och resten ett ettårigt eller ett halvårigt stipendium. Från och med början av år 2014 inleder två arkitekter en tioårig stipendieperiod.

Kommissionen ger expertutlåtanden t.ex om extra konstnärspensioner och specialbidrag till sammanslutningar.

Konstrådet utser kommissionens ordförande och medlemmar för en tvåårsperiod. När ansökningarna genomgår kollegial bedömning kan även expertisen hos de övriga statliga eller regionala konstkommissionernas medlemmar eller utomstående experter utnyttjas.

Arkitektur- och formgivningskommissionen 2019–20

Ordförande

Kirsti Kovanen, arkitekt, S:t Michel

Medlemmar

Niina Kilpelä, arkitekt, Helsingfors
Kimmo Lintula, arkitekt, Helsingfors
Juuso Koponen, informationsdesigner, Helsingfors
Janne Pihlajaniemi, arkitekt, Uleåborg
Mikko Paakkanen, formgivare, Helsingfors
Inni Pärnänen, smyckeskonstnär, Helsingfors
Mariana Salgado, servicedesigner, Helsingfors
Markku Salo, formgivare, Notsjö
Tanja Sanila, formgivare, Enare

Föredragande

Lea Halttunen, specialsakkunnig

Rådgivning

Ari Savolainen, planerare

Viimeksi muokattu: 10.02.2020

Yhteystiedot

Taiteen edistämiskeskus
Hakaniemenranta 6, PL 1001
00531  Helsinki
Kartta

puh. 0295 330 900
asiakaspalvelu@taike.fi
Chat-asiakaspalvelu

Henkilöhaku