Taustakuva

Kirjallisuus

Ennen kaikkea ne maailmat ja matkat jotka ihminen voi tehdä vain itsessään.

- Katariina

© Antti Luostarinen / Hahmo
Viimeksi muokattu: 27.08.2016

Litteraturkommissionen

Statens litteraturkommission delar årligen ut konstnärsstipendier för ca 2 miljoner euro. 90 författare och 16 översättare arbetar som stipendiater. Av dem har 45 ett femårigt och 33 ett treårigt stipendium, de övriga har ettåriga och halvåriga stipendier.

Litteraturkommission utfärdar årligen ett förslag till undervisnings- och kulturministeriet om skönlitteraturen som skulle tas till köpstödsförteckningen. Till förteckningen väljer litteraturkommissionen ut inhemsk skönlitteratur, översättningslitteratur, barn- och ungdomsböcker, serier, litteratur på samiska, litteraturvetenskap samt ljudböcker.

Litteraturkommissionen bestämmer årligen vem som skall tilldelas litteraturens statspris och översättarnas statspris. För undervisnings- och kulturministeriet tar kommissionen ställning till ansökningar för konstnärspensioner och författarhus.

Konstrådet utser kommissionens ordförande och medlemmar för en tvåårsperiod. När ansökningarna genomgår kollegial bedömning kan även expertisen hos de övriga statliga eller regionala konstkommissionernas medlemmar eller utomstående experter utnyttjas.

Litteraturkommissionen 2019–20

Ordförande

Anneli Kanto, författare, Tammerfors

Medlemmar

Kristiina Drews, översättare, Helsingfors
Maria Laakso, forskardoktor, Tammerfors
Peter Mickwitz, författare, Helsingfors
Jusa Peltoniemi, dramaturg, Fiskars
Alexandra Salmela, författare, Tammerfors
Eino Santanen, författare, Helsingfors
Jouni Tossavainen, författare, Kuopio
Maria Turtschaninoff, författare, Karis
Pauliina Vanhatalo, författare, Brahestad

Föredragande

Ansa Aarnio, specialsakkunnig

Rådgivning

Silja Kulmala, planerare

Viimeksi muokattu: 17.02.2020

Yhteystiedot

Taiteen edistämiskeskus
Hakaniemenranta 6, PL 1001
00531  Helsinki
Kartta

puh. 0295 330 900
asiakaspalvelu@taike.fi
Chat-asiakaspalvelu

Henkilöhaku